Spring naar content

Nieuwe POH-GGZ kan niet langer als zzp’er werken

Een nieuwe POH-GGZ bij u in de huisartsenpraktijk kan niet langer via een zzp-constructie werken. Dat heeft de Belastingdienst besloten. Bestaande overeenkomsten kunnen gewoon blijven bestaan, maar we adviseren u een nieuwe POH-GGZ via een detacheringsbureau in te huren of zelf in dienst te nemen. In dit bericht leest u wat dit voor u betekent en wat de reden van deze wijziging is.

Wat betekent dit voor mij?

Wat de impact van dit besluit van de Belastingdienst is, hangt af van uw situatie. Wij schetsen kort de meest voorkomende situaties. Staat uw situatie er niet tussen, neem dan gerust contact op met onze juristen via jz@lhv.nl. Zij kunnen uw situatie beoordelen en u persoonlijk advies geven.

Als u voor dit besluit al met een POH-ggz op zzp-basis werkt én daarbij gebruikt maakt van onze modelovereenkomst en ook daadwerkelijk op die manier werkt, hoeft u niets te doen.

Wij adviseren deze POH-GGZ via detachering of in dienstverband in te zetten in uw praktijk en hier ook een overeenkomst voor af te sluiten.

Wij raden af om een POH-GGZ als zzp’er in de praktijk te laten werken. Dit kan fiscale consequenties hebben, doordat de Belastingdienst van oordeel is dat een POH-GGZ in dienstbetrekking werkzaam is. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat een POH-GGZ onder eindverantwoordelijkheid van de huisarts werkt.

Waarnemend huisartsen kunnen wel via een overeenkomst van opdracht werken in de huisartsenpraktijk. Voor andere functies wordt dit lastig omdat deze meestal onder eindverantwoordelijkheid van de huisarts werken. Hierdoor wordt aangenomen dat er sprake is van een gezagsrelatie volgens de Belastingdienst en zij de overeenkomst als een verkapt dienstverband zien.

Nee, dat kan niet. Wij raden u dan aan deze POH-GGZ via detachering of in dienstverband in te zetten in uw praktijk en hiervoor een nieuwe overeenkomst af te sluiten.

Waarom deze wijziging

In 2016 hebben wij de modelovereenkomst voor BIG-geregistreerde POH-GGZ laten toetsen door de Belastingdienst. Het oordeel was toen dat als op basis van de modelovereenkomst wordt gewerkt, er geen sprake is van een dienstbetrekking.

De beoordeling van deze modelovereenkomst liep dit jaar af. Daarom hebben wij een herbeoordeling en verlenging gevraagd. De Belastingdienst oordeelt nu anders, en stelt dat op basis van de modelovereenkomst niet uitgesloten kan worden dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Bij de beoordeling in 2016 was onder meer van belang dat de POH-GGZ een BIG-registratie heeft, zelf (eind)verantwoordelijk is en geen aanwijzingen of instructies hoeft op te volgen. Er is de Belastingdienst gebleken dat niet of zeer beperkt aan die uitgangspunten kan worden voldaan in de praktijk, waardoor zij nu tot een ander oordeel gekomen zijn.

De meeste POH-GGZ hebben namelijk geen BIG-registratie. Hierdoor kunnen zij niet zelf tuchtrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor hun eigen handelen. Ook is de POH-GGZ niet eindverantwoordelijk, maar werkt onder de eindverantwoordelijkheid van de huisarts. Dat betekent dat de huisarts wel de mogelijkheid moet hebben om aanwijzingen of instructies te geven aan de POH-GGZ om aan die eindverantwoordelijkheid te kunnen voldoen.

Tenslotte is de Belastingdienst van oordeel dat de POH-GGZ geen beroep is, maar een functie, die met name gericht is op ondersteuning van de huisarts. Dit maakt dat de POH-GGZ zodanig is ingebed in de organisatie van de huisartsenpraktijk dat het volgens de Belastingdienst lastig voor te stellen is dat er geen gezagsverhouding aanwezig is tot de huisarts.

Nieuws

Een nieuwe POH-GGZ bij u in de huisartsenpraktijk kan niet langer via een zzp-constructie werken. Dat heeft de Belastingdienst besloten.

Na een lange stilte heeft het kabinet haar plannen rond de wet DBA toegelicht. Uit die plannen blijkt dat het

De waarneemovereenkomsten zijn voor de komende 5 jaar weer goedgekeurd door de Belastingdienst. Er zijn ook direct enkele wijzigingen doorgevoerd.