Spring naar content

Nieuwe versie Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen

Om te komen tot een verantwoorde wisseling van een medicijn met dezelfde werkzame stof, sterkte, toedieningsvorm en afgiftepatroon zijn in april 2022 gezamenlijke werkafspraken gemaakt in de Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen. Met dit bericht informeren we u over een nieuwe versie van deze leidraad en de nieuwe werkafspraken die hierin beschreven zijn.

Het regelmatig wisselen van medicijnen leidde de afgelopen jaren tot klachten, onrust en vragen van patiënten. Om dit in de praktijk soepeler te laten verlopen, hebben LHV, NHG, Patiëntenfederatie Nederland, FMS, KNMP en Zorgverzekeraars Nederland deze leidraad opgesteld.

Wat staat er in deze nieuwe leidraad?  

  • In deze nieuwe versie van de leidraad worden drie categorieën medicijnen onderscheiden, waaronder medicijnen die niet gewisseld mogen worden en medicijnen die onder voorwaarden gewisseld mogen worden. Voor deze categorieën medicijnen zijn nu medicijnlijsten voor gebruik in 2023 vastgesteld.

De leidraad onderscheidt drie categorieën medicijnen:

Rood: niet wisselen, tenzij het medicijn door tekorten niet (meer) verkrijgbaar is in Nederland. 
Oranje: alleen wisselen als is voldaan aan de voorwaarden die in de leidraad zijn overeengekomen. 
Groen: wisselen van medicijnen is mogelijk, met inachtneming van de voorwaarden, tenzij dit om specifieke patiëntgebonden redenen niet kan.

De voorwaarden voor het (om niet-medische redenen) wisselen van medicijnen in de oranje en groene categorie, betreffen afspraken over informatie en begeleiding van de patiënt bij het wisselen. Voor de geneesmiddelen uit de oranje en groene categorie is afgesproken om het aantal wisselingen om niet-medische redenen, zo veel mogelijk te beperken.

  • Ook zijn in de leidraad afspraken vastgelegd over het wisselen van geneesmiddelen om niet medische redenen en de verantwoordelijkheid van de voorschrijvend arts en de apotheker hierbij. En daarnaast zijn er duidelijke afspraken gemaakt over medische noodzaak.

De leidraad is een praktisch handvat voor alle betrokken partijen en professionals hoe in de dagelijkse praktijk medicijnen verantwoord gewisseld kunnen worden. U kunt het bijvoorbeeld gebruiken in het Farmacotherapeutisch Overleg (FTO) om het gesprek te voeren over elkaars rol bij het wisselen van medicijnen.

Nieuws

Ben je praktijkhouder en heb je nog niet voldaan aan de verplichting om betalingen aan derden te melden bij de

Managementteamlid Karel Rosmalen is vanaf 1 februari 2023 tijdelijk directeur van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Hij vervangt Paul van Rooij

De afgevaardigde huisartsen in de landelijke ledenvergadering van de LHV zeggen ja tegen het voorstel van het LHV-bestuur om het