Spring naar content
Afdeling Rotterdam

Nieuwsbericht OTH ZK: Handleiding Rekentool Taakdelegatie

Eind augustus presenteerde Zilveren Kruis de rekentool bij de prestatie Taakdelegatie (voorheen POH-S). Met de nieuwe rekentool zijn twee bestaande rekentools vervangen.

De rekentool Taakdelegatie biedt je de mogelijkheid om een bedrag te ontvangen op het personeel dat je daarin kunt opvoeren. De tool geeft je: A. de mogelijkheid voor een lage vergoeding waarbij het personeel nog mag declareren of B. een hoge vergoeding waarbij dat recht op declareren is ingeperkt. 

De tool van Zilveren Kruis, is niet eenvoudig, zo blijkt uit de vele vragen die aan de LHV zijn gesteld over invullen en de uitkomst. Daarom hebben we een handleiding gemaakt. Deze handleiding is aan Zilveren Kruis voorgelegd en akkoord bevonden.

Wil je na het lezen van de handleiding een andere keuze maken ten aanzien van de vergoeding Taakdelegatie dan is het goed om te weten dat dit op 4 momenten per jaar kan. De startdata zijn: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Je kunt je aanvraag uiterlijk 4 weken voor de startdatum van de vergoeding indienen via zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/contact. Je krijgt dan opnieuw toegang tot het zorginkoopportaal van VECOZO waar je de wijziging kunt invoeren.

Heb je vragen over het bovenstaande of wil je eens van gedachten wisselen, neem dan gerust contact op met het OTH-lid van jouw afdeling of het LHV-bureau. 

Met vriendelijke groet,

Ard Nijhuis (Friesland)
Gijs Smit (Gelre IJssel)
Alex Borsboom (Zwolle/Flevo/Vechtdal)
Marie Annet Vollebregt (Midden-Nederland)
Tekin Karaköse (Rotterdam)
Pieter Boekel (Drenthe)
Ron Peters (Noord-Holland Midden)
Willy Völke (Amsterdam/Almere)

Nieuws

De LHV maakt zich grote zorgen om de oplopende medicatietekorten. Samen met NHG en KNMP vragen wij de minister met

Wat speelt er in de politiek, wat raakt de huisartsenzorg en hoe brengen wij belangrijke thema’s voor jou onder de

Een structurele loonsverhoging, meer regie op het indelen van diensten en het gelijktrekken van belangrijke verschillen tussen hidha’s en huisartsen