Spring naar content
Afdeling Rotterdam

Nieuwsbrief OTH Zilveren Kruis februari 2024

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

  • Blik op de toekomst: plannen maken voor het volgende contract en verder
  • 2025: Steekproeven IVM in het kader van FTO
  • Valpreventie
  • Geen rol voor de huisarts / POH GGZ bij Verkennend Gesprek

Vorige week sprak het Overlegteam Huisartsen (OTH) met Zilveren Kruis. Zoals je weet overlegt het OTH namens jou over het huisartsencontract met Zilveren Kruis. Dat doen we vier keer per jaar en als het nodig is vaker. Samen bepalen we de agenda voor deze overleggen. Uiteraard vormt continuïteit van de huisartsenzorg de rode draad in deze gesprekken. Het OTH adviseert Zilveren Kruis inhoudelijk over de modules en prestaties in het huisartsencontract. Uiteindelijk bepaalt Zilveren Kruis wat zij in het Inkoopbeleid opnemen en onder welke voorwaarden.

Blik op de toekomst: plannen maken voor het volgende contract en verder

We spraken met Zilveren Kruis over de invulling van onze gesprekken voor de komende tijd. Want het inkoopbeleid voor 2026 ev. zal volgend jaar april gepubliceerd worden en dat betekent dat we daar dit jaar met Zilveren Kruis over in gesprek gaan. Continuïteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg staan bovenaan de agenda. We bespreken hoe we de huisartsenzorg toekomstbestendig en aantrekkelijk houden en maken, voor huidige en toekomstige huisartsen en hun medewerkers. Doel is dat er in 2026 een overzichtelijk contract ligt dat comfort en zekerheid biedt. We nodigen je van harte uit om jouw ideeën hierover met ons te delen (via het mailadres van je afdeling: rotterdam@lhv.nl).

2025: Steekproef IVM in het kader van FTO

Het Instituut voor Verantwoord medicijngebruik (IVM) gaat in 2025 op verzoek van Zilveren Kruis steekproeven houden rondom het FTO-niveau. Deze steekproeven zijn niet bedoeld voor naleving en controle, maar ter monitoring van de kwaliteit en bevordering daarvan. De resultaten van de steekproef worden op groepsniveau gegenereerd. Wanneer uit de steekproef blijkt dat bijvoorbeeld het FTO-niveau niet goed is ingeschat, zal nogmaals worden uitgelegd worden wat het verschil is tussen de niveaus en aan welke voorwaarden moet worden voldaan. De administratieve belasting wordt tot een minimum beperkt. Voor de steekproef wordt een jaarverslag en registratielijst opgevraagd zoals deze ook in GAIA wordt geplaatst. Naast deze steekproef via het IVM kan Zilveren Kruis net als bij andere modules en prestaties, altijd rechtstreeks een individuele controle uitvoeren.

Valpreventie

Zilveren Kruis heeft in het gesprek ook gevraagd naar de rol van de huisarts bij valpreventie.
Conform de landelijke lijn van de LHV heeft het OTH twee zaken benadrukt: ten eerste dat een huisarts in het reguliere contact met de patiënt altijd al oplet of er een valrisico is en eventueel de patiënt doorverwijst naar fysiotherapeut of valpoli en ten tweede dat Valanalyse geen taak van de huisarts is maar beter door een fysio-of ergotherapeut kan worden gedaan. Wel heeft de huisarts evt. een taak in het registreren in het HIS van de gemaakte Valanalyse. Hiermee volgt het OTH de lijn die InEen en de LHV aanhoudt.

Daarnaast hebben wij onze twijfel uitgesproken over de inzet van de RHO hierbij. We willen voorkomen dat op die manier via de achterdeur de Valanalyse toch bij de huisarts terecht komt. De RHO zou eventueel wel een rol kunnen spelen in de coördinatie van de valpreventieketen.

Geen rol voor de huisarts / POH GGZ bij Verkennend Gesprek

Zilveren Kruis heeft het OTH ook gevraagd naar de rol van de huisarts en POH-GGZ in het Verkennend Gesprek. De lijn van LHV en OTH is dat er geen rol is voor de huisarts en POH-GGZ in het verkennend gesprek. De huisarts is de verwijzer en ontvangt een terugkoppeling met afspraken over opvolging daarvan. Meestal kan de uitvoering meteen starten.

In de huisartsenzorg (dus door huisarts en POH-GGZ) wordt huisartsenzorg geboden volgens de NHG-richtlijnen. Dat is monodisciplinair en is zorg voor mensen met veel voorkomende, lichtere GGZ-problematiek. Als de huisarts en de POH-GGZ een persoon niet verder kunnen helpen binnen de huisartspraktijk, verwijzen zij naar GGZ OF sociaal domein. Ook dit is monodisciplinaire zorg. Helder is waar de patiënt naar toe moet.

Is volgens de huisarts / POH-GGZ de blik nodig vanuit GGZ EN sociaal domein omdat er sprake is van meerdere probleemvelden dan is een verkennend gesprek van toegevoegde waarde. Er is dan geen sprake meer van huisartsenzorg en dus ook geen rol meer voor de huisarts of POH-GGZ.

Wisselingen binnen het OTH

Er hebben wat wisselingen in het overlegteam huisartsen plaatsgevonden: na jarenlange trouwe dienst heeft Mark Pul in de afdeling Zwolle/Flevo/Vechtdal het stokje overgegeven aan Jan Willem Wennemars. Ook de afvaardiging vanuit de afdeling Midden Nederland is gewijzigd: Bernard Leenstra is vervangen door Marie Annet Vollebregt. We danken Mark en Bernard van harte voor hun betrokkenheid, kennis en inzet en wensen Marie Annet en Jan Willem veel succes!

Heb je vragen over het bovenstaande of wil je eens van gedachten wisselen, neem dan gerust contact op met het OTH-lid van uw afdeling: Tekin Karaköse. 

Met vriendelijke groet,

Ard Nijhuis (Friesland)
Gijs Smit (Gelre IJssel)
Jan Willem Wennemars (Zwolle/Flevo/Vechtdal)
Marie Annet Vollebregt (Midden-Nederland)
Tekin Karaköse (Rotterdam)
Olaf Kuipers (Drenthe)
Ron Peters (Noord-Holland Midden)
Willy Völke (Amsterdam/Almere)

Nieuws

Via de WaarneemApp kun je vanaf nu direct waarneemcontracten opstellen. Jouw waarneemcontract maken gaat daardoor een stuk sneller. Nadat je

Huisartsen Marie Annet en Sharon hebben een innovatieve nulpraktijk geopend. In dit blog neemt Marie Annet je mee op dit

Van 27 tot en met 31 mei is het de week van de infectie preventie met deze keer ook een