Spring naar content

NZa kondigt kostenonderzoek huisartsenzorg aan

In 2023 start de NZa een kostenonderzoek om de maximumtarieven voor de huisartsenzorg te herijken. Het kostenonderzoek is één van de drie projecten die de NZa momenteel uitvoert in de huisartsenzorg. De gesprekken over de doorontwikkeling van de bekostiging lopen al een tijd en inmiddels is de NZa ook gestart met de inkomensherijking en het kostenonderzoek. Lees in dit bericht meer over het onderzoek.

De NZa voert periodiek kostenonderzoeken uit om de (maximum-)tarieven in de verschillende zorgsectoren te herijken. Het vorige kostenonderzoek huisartsenzorg, ook wel praktijkkostenonderzoek genoemd, vond plaats in 2016 en 2017 over het jaar 2015 en leidde tot herijkte tarieven per 2018.

De resultaten van dit nieuwe onderzoek worden verwerkt in de tarieven per januari 2025. De NZa doet onderzoek over het jaar 2022, het meest actuele afgeronde kalenderjaar met de minste effecten van de coronacrisis. Het onderzoek vindt plaats doormiddel van een steekproef onder huisartsen van september t/m november. De gegevensverzameling en controle wordt gedaan door een extern onderzoeksbureau.

Meer weten?

Wil je meer weten over de drie grote NZa-projecten, welke gevolgen die kunnen hebben voor de bekostiging en wat de rol van de LHV als belangenbehartiger hierbij is? Neem dan deel aan het LHV-webinar bekostiging huisartsenzorg op woensdag 10 mei. Het webinar is een vervolgstap in het verenigingsproces om samen met leden te praten over de bekostiging in 2025.

Geef je nu op voor het webinar via onderstaande knop.

Webinar bekostiging huisartsenzorg 

  • Woensdagavond 10 mei, aanvang 20:00 
  • Doe mee met het LIVE webinar bekostiging huisartsenzorg.
  • Je kunt voorafgaand aan en tijdens het webinar vragen stellen aan Ad Vermaas en Marjolein van Harten, (senior) beleidsmedewerkers bij de LHV.
  • Het webinar duurt max 1,5 uur en wordt geaccrediteerd met 1 punt. 
  • Deelname is alleen voor LHV-leden.

Lees meer

Lees hier meer informatie op de NZa-website, onder andere over de planning van de NZa.

Nieuws

Aan welke regels moet je je als huisarts houden bij het declareren? Hoe pas je deze regels toe? Wat is

Op donderdag 21 december om 10:00 uur is de uitspraak in het beroep van LHV, VPH en De Bevlogen Huisartsen

LHV en VPHuisartsen zien belangrijke pijnpunten in de Prestatie- en tariefbeschikking van de NZa en tekenden bezwaar aan. Het bezwaar