Spring naar content

NZa publiceert herijking normatieve arbeidskostencomponent (NAC)

De NZa heeft de eerste bouwsteen voor de nieuwe tarievenberekeningen 2025 op haar website gepubliceerd. De nieuwe tarieven voor de huisartsenzorg moet de NZa uiterlijk 1 juli bekendmaken. Voor die tijd volgen nog de andere drie elementen uit de tariefformule vanuit het praktijkkostenonderzoek. In dit bericht lees je meer over de arbeidskostencomponent.

In de tarieven is een vergoeding verwerkt voor de arbeidskosten van deze praktijkhouders. Dit is de normatieve arbeidskostencomponent (NAC). Onderzoeksbureau Berenschot heeft in opdracht van de NZa onderzoek gedaan naar de functiezwaarte en een hierbij passende NAC. Er is in de weging rekening gehouden met zowel de functiezwaarte van de functie huisarts als die van de functie praktijkhouder.

Stijging arbeidskostencomponent

Berenschot stelt een NAC voor praktijkhoudend huisartsen vast van € 194.352. Dit betekent een stijging van 11,90% ten opzichte van de huidige NAC. Voor de duidelijkheid: dit bedrag is niet gelijk aan het inkomen van een praktijkhoudend huisarts. Het is een normatief bedrag dat bestaat uit een beloning voor de praktijkhouder en een vergoeding voor sociale lasten (zoals pensioen, Zvw, etc.).

De NZa neemt deze arbeidskostencomponent mee in de berekening van de nieuwe tarieven 2025 voor de huisartsenzorg. Deze stijging zegt nog weinig over de hoogte van de tarieven. Daarvoor moeten eerst de andere onderdelen van de tariefformule zoals bij voorbeeld de praktijkkosten  bekend worden gemaakt. Daarvoor loopt nu een NZa-praktijkkostenonderzoek (KPO).

Vervolg

We hebben het rapport van de NZa ontvangen, maar hebben nog een aantal vragen over het onderzoek van Berenschot. We gaan daarover binnenkort met de NZa in gesprek. We moeten deze gesprekken en verdere publicaties van onderzoeksresultaten van de NZa afwachten. Pas dan kunnen we meer duiding geven en berekenen wat het effect is voor de huisarts.

Hoe zijn de NZa-tarieven opgebouwd? Wat moet ik weten om de uitkomsten van dit onderzoek en volgende onderzoeken goed te kunnen lezen? Op onze themapagina lees je alle informatie over onder andere de formule die de NZa gebruikt voor het berekenen van de tarieven:

Wil je meer informatie? Bekijk dan het webinar op de themapagina.

Nieuws

De LHV wil in het ontwerp van de toekomstige bekostiging van de huisartsenzorg inzetten op een vereenvoudiging van de bekostiging.

Welk tarief je op Goede Vrijdag, 5 mei of een andere erkende feestdag mag declareren, hangt ervan af of jouw

De beroepen van LHV, VPH en DBH over de huisartsentarieven zijn door het CBb gegrond verklaard. De NZa moet nu