Spring naar content

NZa publiceert nieuwe tarieven huisartsenzorg voor 2023

Onlangs heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nieuwe tarieven voor huisartsenzorg voor 2023 bekendgemaakt. Deze hogere tarieven vervangen de in juli van dit jaar gepubliceerde tarieven voor 2023. Reden hiervoor zijn de forse prijsstijgingen. In dit bericht vindt u de uitleg en de nieuwe tarieven.

In de onderstaande tabel ziet u als voorbeeld een inschrijf- en consulttarief voor 2022 en het in twee stappen gewijzigde inschrijf- en consulttarief voor 2023.

 2022 (april t/m december)2023 (vervallen)2023 (nieuw)
Inschrijftarief < 65 jaar€ 17,66€ 18,41€ 18,76
Consulttarief 5 – 20 minuten€ 10,83€ 11,30€ 11,51

In ons thema vindt u het LHV-tarievenoverzicht met alle nieuwe tarieven.

Achtergrond

De NZa indexeert de tarieven jaarlijks op basis van twee indexcijfers:

  • De zogenaamde ova (de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling), voor het inkomen voor de praktijkeigenaar en de loonkosten van de medewerkers;
  • De prijsindex voor de materiële kosten, voor alle overige praktijkkosten.

De indexatie gaat in twee stappen:

  1. Per 1 januari van een kalenderjaar gaan de nieuwe tarieven in die zijn berekend op basis van voorlopige indexcijfers;
  2. In de loop van dat jaar berekent de NZa de tarieven opnieuw op basis van de definitieve indexcijfers voor dat jaar. Daarbovenop komen dan weer de voorlopige indexcijfers voor het jaar daarop. Deze tarieven gaan vervolgens in op 1 januari van het volgende jaar.

Vanwege de forse prijsstijgingen, zijn de tarieven voor 2023 onlangs nogmaals berekend op basis van weer nieuwe indexcijfers:

2022:

  • Voorlopige ova was 3,87%; definitieve ova is 4,42%;
  • Voorlopige materiële index was 1,83%; definitieve materiële index is 9,25%.

2023:

  • Voorlopige ova was 3,72%; nieuwe voorlopige ova 2023 is 4,74%;
  • Voorlopige materiële index was 2,52%; nieuwe voorlopige materiële index is 4,87%.

In de loop van 2023 worden de definitieve ova en materiële index voor 2023 bekend en vervolgens weer verwerkt in de tarieven per 1 januari 2024.

Lees meer

Alles over de tarieven vindt u in ons thema.

Nieuws

De NZa heeft vandaag de nieuwe tarieven voor de ANW bekend gemaakt. Hiermee komt de NZa tijdig en zorgvuldig tegemoet

LHV en VPH zien belangrijke pijnpunten in de kort geleden gepubliceerde Prestatie- en tariefbeschikking van de NZa en maken daarom

De tarieven voor 2023 voor de huisartsenzorg zijn bekend. Zo worden de inschrijf- en consulttarieven geïndexeerd, komt er een nieuwe