Spring naar content

NZa publiceert nieuwe tarieven huisartsenzorg voor 2023

Onlangs heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nieuwe tarieven voor huisartsenzorg voor 2023 bekendgemaakt. Deze hogere tarieven vervangen de in juli van dit jaar gepubliceerde tarieven voor 2023. Reden hiervoor zijn de forse prijsstijgingen. In dit bericht vind je de uitleg en de nieuwe tarieven.

In de onderstaande tabel zie je als voorbeeld een inschrijf- en consulttarief voor 2022 en het in twee stappen gewijzigde inschrijf- en consulttarief voor 2023.

 2022 (april t/m december)2023 (vervallen)2023 (nieuw)
Inschrijftarief < 65 jaar€ 17,66€ 18,41€ 18,76
Consulttarief 5 – 20 minuten€ 10,83€ 11,30€ 11,51

In ons thema vind je het LHV-tarievenoverzicht met alle nieuwe tarieven.

Achtergrond

De NZa indexeert de tarieven jaarlijks op basis van twee indexcijfers:

  • De zogenaamde ova (de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling), voor het inkomen voor de praktijkeigenaar en de loonkosten van de medewerkers;
  • De prijsindex voor de materiële kosten, voor alle overige praktijkkosten.

De indexatie gaat in twee stappen:

  1. Per 1 januari van een kalenderjaar gaan de nieuwe tarieven in die zijn berekend op basis van voorlopige indexcijfers;
  2. In de loop van dat jaar berekent de NZa de tarieven opnieuw op basis van de definitieve indexcijfers voor dat jaar. Daarbovenop komen dan weer de voorlopige indexcijfers voor het jaar daarop. Deze tarieven gaan vervolgens in op 1 januari van het volgende jaar.

Vanwege de forse prijsstijgingen, zijn de tarieven voor 2023 onlangs nogmaals berekend op basis van weer nieuwe indexcijfers:

2022:

  • Voorlopige ova was 3,87%; definitieve ova is 4,42%;
  • Voorlopige materiële index was 1,83%; definitieve materiële index is 9,25%.

2023:

  • Voorlopige ova was 3,72%; nieuwe voorlopige ova 2023 is 4,74%;
  • Voorlopige materiële index was 2,52%; nieuwe voorlopige materiële index is 4,87%.

In de loop van 2023 worden de definitieve ova en materiële index voor 2023 bekend en vervolgens weer verwerkt in de tarieven per 1 januari 2024.

Lees meer

Alles over de tarieven vind je in ons thema.

Nieuws

Aan welke regels moet je je als huisarts houden bij het declareren? Hoe pas je deze regels toe? Wat is

Op donderdag 21 december om 10:00 uur is de uitspraak in het beroep van LHV, VPH en De Bevlogen Huisartsen

LHV en VPHuisartsen zien belangrijke pijnpunten in de Prestatie- en tariefbeschikking van de NZa en tekenden bezwaar aan. Het bezwaar