Spring naar content

Onderzoek belangenbehartiging: “Spreken met één stem”

Belangenbehartiging richting politiek en overheid is een van de belangrijkste redenen voor huisartsen om lid te zijn de LHV. Dat is een van de uitkomsten uit de ledenuitvraag in het kader van het onderzoek Belangenbehartiging met impact, dat we samen met de Universiteit Leiden uitvoeren.

In de uitvraag hebben we leden gevraagd naar hun vertrouwen in de LHV als belangenbehartiger, hun betrokkenheid bij de LHV en de ruimte die zij ervaren voor inspraak en betrokkenheid.

Belangrijkste resultaten

  • De belangenbehartiging richting politiek en overheden is de belangrijkste reden voor huisartsen om lid te zijn.
  • 61% van de leden is voldoende betrokken en wil niet actiever betrokken zijn vanwege te weinig tijd (80%), vertrouwen in de deskundigheid van andere leden (80%) en de LHV (71%).
  • 18% wil actiever betrokken zijn.

Deelnemers geven aan dat zij het belangrijk vinden dat huisartsen goed vertegenwoordigd zijn door één organisatie en dat het goed is dat de LHV het geluid van de huisarts laat horen. “Gevoel van saamhorigheid en een stem zijn naar buiten”, zoals een van de deelnemers opmerkt.

Verbeterpunten worden gezien op het gebied van luisteren naar de inbreng van leden, betere terugkoppeling en een meer effectieve belangenbehartiging.  

Factsheet

Een overzicht van de resultaten vind je in het factsheet.

Hoe gaat het onderzoek verder?

De ledenuitvraag was de eerste fase van het onderzoek. In de tweede fase van het onderzoek voeren we interviews met ambassadeurs, leden en LHV-medewerkers om de cijfers beter te duiden. Aan het einde van het jaar bekijken we alle resultaten samen en wat we kunnen veranderen om nog gerichter de belangen van leden te behartigen.

Lees meer

Alles over belangenbehartiging lees je in ons thema.

Nieuws

Een structurele loonsverhoging, meer regie op het indelen van diensten en het gelijktrekken van belangrijke verschillen tussen hidha’s en huisartsen

Belangenbehartiging richting politiek en overheid is een van de belangrijkste redenen voor huisartsen om lid te zijn de LHV. Dat

Zorg voor de basis: dat is onze oproep samen met VPHuisartsen, De Bevlogen Huisartsen en InEen aan minister van VWS