Spring naar content

Ontwikkelingen valrisicobeoordeling

Onlangs heeft het Zorginstituut (ZIN) aangegeven dat afnemen van de valrisicobeoordeling alleen verzekerde zorg is als er ook een inhoudelijke interpretatie van de uitkomsten en zo nodig gerichte doorverwijzing plaatsvindt. Als LHV en InEen vinden we dit niet werkbaar.

De duiding van ZIN betekent dat eerstelijns zorgprofessionals zoals een huisarts/ POH ouderenzorg of specialist ouderengeneeskunde, de valrisicobeoordeling in zijn geheel moeten afnemen/contracteren. Wel is het mogelijk dat de huisarts, SO of de RHO in onderlinge dienstverlening een gedeelte uitbesteden

De huisarts of SO draagt verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke interpretatie en gerichte doorverwijzing. Fysio- of ergotherapeuten (paramedici) kunnen deze interpretatie en doorverwijzing niet zelfstandig (met rechtstreekse toegang en rechtstreekse declaratie) doen.

Inzet paramedici

De eerdere oplossing dat gemeenten rechtstreeks konden verwijzen naar daarvoor aangewezen paramedici die vervolgens zelfstandig (een gedeelte of de gehele valrisicobeoordeling) declareren is hiermee niet meer mogelijk. VWS heeft aan de LHV en InEen gevraagd of de huisarts of de RHO met onderlinge dienstverlening toch de gedeeltelijke inzet van de paramedici wil faciliteren (contracteren, declareren etc.). De RHO kan deze prestatie declareren en de huisarts én fysiotherapeut in ondernemerschap betalen.

Reactie LHV en InEen

InEen en LHV hebben afgelopen week  aan ZIN, VWS en ZN aangegeven dat deze nieuwe duiding leidt tot een te complexe uitvoering en grote (administratieve) last voor de huisarts/RHO als de valpreventie in alle regio’s op deze nieuwe wijze per 1 januari 2025 moet worden opgepakt. We pleiten voor meer uitvoeringsmogelijkheden in de regio.

LHV en InEen hebben aangegeven dat deze ontwikkeling eigenlijk niet in lijn is met de afspraken gemaakt in het IZA en de Visie op de eerstelijnszorg 2030. In deze rapporten spreken we gezamenlijk af de administratieve lasten te verlagen en pleiten we juist voor gezamenlijke werkbare eerstelijns (keten)afspraken. Momenteel overleggen wij over een passende reactie. Ook aan verzekeraars is gevraagd een ‘pas op de plaats’ te maken in de contractering en eerst nader landelijk te overleggen.

Lees meer

Lees hieronder ons nieuwsbericht van 5 december 2023: Valrisicobeoordeling geen primaire taak voor de huisarts.

Nieuws

Via de WaarneemApp kun je vanaf nu direct waarneemcontracten opstellen. Jouw waarneemcontract maken gaat daardoor een stuk sneller. Nadat je

De nieuwste editie van De Dokter valt vanaf volgende week bij LHV-leden op de mat. Adrienne van Loon, huisarts in

Besteed in de geneeskundeopleiding meer aandacht aan het werken in de eerste lijn en de sociale geneeskunde, maak het vak