Spring naar content

Organiseren is de sleutel om echt als huisarts te kunnen werken

Auteur: Hilly ter Veer

LHV-bestuurder en waarnemend huisarts Hilly ter Veer

Het is voor mij een lang gekoesterde en diep gewortelde wens, dat alle huisartsen voelen hoe mooi het is om regie te voeren op hoe de praktijk werkt en zich zeker voelen in het managen en organiseren van die praktijk. Dat is immers een wezenlijk onderdeel van je werkzame leven als huisarts. Als aios was ik ooit zelf betrokken bij het organiseren van onderwijs over praktijkmanagement in Groningen. Dit deden we destijds vanuit de LOVAH, meestal buiten het curriculum om. Grote complimenten voor alle betrokkenen die het mogelijk hebben gemaakt dat dit nu een structureel onderdeel is voor alle aios in hun opleiding, de PROFclass.

Geweldig ook dat de vervolgopleidingen die je via onze LHV Academie kunt volgen aansluiten bij wat je in je opleiding hebt geleerd. Doordat we als LHV samenwerken met Schola Medica, Huisartsopleiding Nederland, en de opleidingsinstituten lukt het nu veel beter om leerlijnen en onderwerpen op elkaar aan te laten sluiten en te passen bij wat ontwikkelingen van huisartsen vragen.

Waarom is het zo belangrijk dat huisartsen praktijkvoering in hun vingers hebben? Het is mijn persoonlijke overtuiging dat een effectieve praktijkvoering essentieel is voor continuïteit van zorg. Als jij het met jouw team voor elkaar krijgt om dat te borgen in de praktijk waar je werkt, dan is dat goud waard! Om die koers te varen moet je wel zelf aan het roer staan. Huisartsgeneeskunde is contextgeneeskunde en die context leer je zien en voelen (pluis?) als je de mensen beter kent. Ook het feit dat je er bent en er al lange tijd bent, maakt hierin wezenlijk verschil. Wat het oplevert is vierledig: meer werkplezier, gezonder en tevredener patiënten, hogere kwaliteit en minder zorgkosten.  

Wat ik zou willen is dat je als huisarts weet en voelt dat zeggenschap over je praktijkvoering essentieel is. Dat is wat een huisarts een huisarts maakt! Dat je het managen van de praktijk vervolgens niet zelf hoeft te organiseren is ook evident, niet iedereen is van nature een ondernemer. Gelukkig hoeft dat ook helemaal niet; je bent huisarts want dat is jouw vak. Mijn oproep aan elke huisarts is: organiseer het zo, dat je ook echt als huisarts kunt werken. Als je het leuk vindt, kun je natuurlijk de Cao goed bestuderen, maar je kunt er ook voor kiezen om het personeelsmanagement uit te besteden. Wel is het essentieel, dat je weet wat je belangrijk vindt voor jouw team en dat je weet wat voor jouw team belangrijk is. Zelf regie voeren. Medisch leiderschap. Zeggenschap. Dit geldt voor alle onderdelen van het praktijkmanagement: wat je leuk vindt doe je zelf, wat je niet leuk vindt besteed je uit!

En verbind je aan een vaste populatie, ieder jaar dat je er langer bent met meer plezier. Uit onderzoek in het Verenigd Koninkrijk blijkt, dat huisartsen die zich 12 maanden aan een vaste populatie verbinden, zich 5 keer zo verantwoordelijk voelden, dan toen zij begonnen. Na 5 jaren huisarts te zijn voor diezelfde populatie, voelden huisartsen zich 16 keer zo verantwoordelijk voor hen. Met andere woorden; huisartsen gaan in de loop van hun carrière langzaamaan van hun patiënten houden. Ze hebben ook steeds meer voor hen over. En omgekeerd, trouwens. Wat begint als jouw vak, huisarts, zal mettertijd uitgroeien tot jouw passie. Een rijk en betekenisvol pad, waar ik zelf ook naar streef, ik ben dan ook hard op zoek naar een praktijk om me aan te verbinden.

Hilly ter Veer
Algemeen bestuurslid en waarnemend huisarts

Meer informatie:

Meer columns

Thuis in de eerstelijn

Na jaren als ziekenhuis-bestuurder heb ik mijn rentree in de eerstelijn gemaakt als voorzitter van de LHV. Dat is als

Er wordt veel gezegd en geschreven over de grote uitdagingen voor de zorg. Groeiende zorgvraag, krapte aan zorgverleners, oplopende kosten,

Sinds we als huisartsen begin dit jaar alsnog op de rijdende IZA-trein stapten, zijn kleinere en grotere stappen gezet om