Spring naar content

Overheveling Wlz-behandeling naar Zorgverzekeringswet voorlopig van de baan

De door de LHV bekritiseerde overheveling van Wlz-behandeling en medicijnen naar de Zvw is uitgesteld. In een kamerbrief schrijft minister Helder dat een overheveling per 2025 niet mogelijk is, veldpartijen hebben aangegeven dat het een “ongewenst hoge druk zet op de zorgverlening aan de meest kwetsbare ouderen en mensen met een beperking.”

Huisarts met patiënt

InEen, NHG, Verenso, Actiz, ZN en de LHV hebben bij het ministerie van VWS ervoor gepleit de medische behandeling van kwetsbare patiënten in de Wlz te behouden. We zijn blij dat de minister ziet dat verpleeghuispatiënten en gehandicapten in instellingen samenhangende zorg verdienen, waar medische behandeling niet los van valt te zien.

Integrale zorg

De LHV heeft telkens benadrukt dat deze patiënten met een complexe zorgvraag behoefte hebben aan een klein netwerk van waaruit integrale zorg wordt geboden. Waarbij één zorgaanbieder verantwoordelijk is, inclusief medische zorg door een specialist ouderengeneeskunde (SO) of arts verstandelijk gehandicapten (AVG). De eerste lijn mag niet het risico lopen verantwoordelijk te worden voor een toestroom aan patiënten met een (te) hoge zorgzwaarte. Een gezamenlijke oplossing ligt wat ons betreft in een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling en regionale samenwerkingsafspraken.

Nieuws

De jaarlijkse uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) vindt plaats van dinsdag 2 april tot en met dinsdag 21 mei

Het tekort aan geneesmiddelen in Nederland was in 2023 groter dan ooit, zo meldde apothekersorganisatie KNMP onlangs. Uit hun onderzoek

De nieuwste editie van De Dokter valt vanaf donderdag 22 februari bij LHV-leden op de mat. Tilly Groot, huisarts in