Spring naar content

Praktijkcertificering voldoet nu als voorwaarde herregistratie

Heb je deelgenomen aan een erkende praktijkcertificering? Dan heb je de keuze om hiermee te voldoen aan de eisen voor herregistratie voor huisartsen. Ook kun je blijven kiezen voor een visitatieprogramma. LHV en NHG hebben de tijdelijke overgangsregeling Evaluatie individueel functioneren (EIF) omgezet in een permanente regeling.

Op dit moment neemt het merendeel van de huisartsen al deel aan erkende praktijkcertificering. Wij vinden met het NHG dat deelname aan erkende praktijkcertificering structureel bijdraagt aan verantwoord functioneren van huisartsen. Daarom hebben LHV en NHG de tijdelijke overgangsregeling (die sinds 2015 geldt) definitief gemaakt. De huidige regels voor het aantonen van je deelname aan EIF bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) blijven dus na 1 januari 2024 gelijk.

Herregistratie op of na 1 januari 2024

Is je datum van herregistratie op of na 1 januari 2024? Dan kun je voor het voldoen aan de herregistratie-eis Evaluatie Individueel Functioneren (EIF) dus kiezen uit deelname aan:

Herregistratie-eisen

In het kaderbesluit van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) is vastgelegd dat alle geneeskundig specialisten voor hun herregistratie moeten deelnemen aan o.a. de Evaluatie individueel functioneren (EIF). Het NHG heeft hiervoor een visitatieprogramma voor huisartsen ontwikkeld, gericht op het individueel functioneren.

Neem voor vragen over herregistratie contact op met de KNMG/RGS via herregistratie@fed.knmg.nl, voor vragen over het visitatieprogramma huisartsen kun je mailen naar info@mijnvisitatie.nl

Nieuws

De enquête zomerwaarneming is in totaal door 199 huisartsen (waarvan 151 praktijkhouders) ingevuld, dank voor jullie reacties! Graag nemen we

Op 4 juni hebben we als ambassadeurs van onze afdeling deelgenomen aan de ledenvergadering. Hier stond weer een breed palet

Tijdens landelijke ledenvergadering van dinsdag 4 juni bleek dat onderzoek laat zien dat het belangrijkste motief voor het LHV-lidmaatschap de