Spring naar content

Praktijkcertificering voldoet nu als voorwaarde herregistratie

Heb je deelgenomen aan een erkende praktijkcertificering? Dan heb je de keuze om hiermee te voldoen aan de eisen voor herregistratie voor huisartsen. Ook kun je blijven kiezen voor een visitatieprogramma. LHV en NHG hebben de tijdelijke overgangsregeling Evaluatie individueel functioneren (EIF) omgezet in een permanente regeling.

Op dit moment neemt het merendeel van de huisartsen al deel aan erkende praktijkcertificering. Wij vinden met het NHG dat deelname aan erkende praktijkcertificering structureel bijdraagt aan verantwoord functioneren van huisartsen. Daarom hebben LHV en NHG de tijdelijke overgangsregeling (die sinds 2015 geldt) definitief gemaakt. De huidige regels voor het aantonen van je deelname aan EIF bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) blijven dus na 1 januari 2024 gelijk.

Herregistratie op of na 1 januari 2024

Is je datum van herregistratie op of na 1 januari 2024? Dan kun je voor het voldoen aan de herregistratie-eis Evaluatie Individueel Functioneren (EIF) dus kiezen uit deelname aan:

Herregistratie-eisen

In het kaderbesluit van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) is vastgelegd dat alle geneeskundig specialisten voor hun herregistratie moeten deelnemen aan o.a. de Evaluatie individueel functioneren (EIF). Het NHG heeft hiervoor een visitatieprogramma voor huisartsen ontwikkeld, gericht op het individueel functioneren.

Neem voor vragen over herregistratie contact op met de KNMG/RGS via herregistratie@fed.knmg.nl, voor vragen over het visitatieprogramma huisartsen kun je mailen naar info@mijnvisitatie.nl

Nieuws

De afgelopen 2 weken hebben we jullie (collega’s) op meerdere overleggen ontmoet en flink van gedachten kunnen wisselen over actuele

In de landelijke ledenvergadering van 30 mei heeft het ambassadeursteam steun uitgesproken voor het LHV Hoofdbestuur om de structurele bekostiging

Wij hebben zorgen over de structurele bekostiging van Meer tijd voor de Patiënt (MTVP). Een concept-NZa-advies lijkt de beloofde volledige