Spring naar content

Publicatie lijst medicatieverwisselingen 2023

Het Landelijk meldpunt Voorkomen Medicatie-Incidenten (VMI) heeft een lijst gepubliceerd van in 2023 geregistreerde medicatieverwisselingen.

Het betreft hier verwisselingen van naam, verpakkingen en/of sterktes van geneesmiddelen. Apotheekhoudende praktijken kunnen deze lijst gebruiken ter bespreking in een werkoverleg of voor een verbeterplan.

Registratie medicatiefouten

VMI is het landelijk meldpunt voor medicatie-incidenten. Zowel zorgorganisaties als individuele zorgverleners kunnen medicatie-incidenten melden. VMI verzamelt en analyseert de meldingen op geaggregeerd niveau. Hierdoor worden risico’s in de zorgprocessen sneller zichtbaar dan op lokaal niveau. Ook apotheekhoudende huisartsen kunnen meldingen doen bij VMI.

Incidenten melden

Praktijkprikkels

De risico’s die VMI signaleert worden teruggegeven aan zorgverleners, via o.a. Praktijkprikkels. Dit zijn geanonimiseerde casussen over medicatie-incidenten, voorzien van aanbevelingen hoe ze te voorkomen. Zo kunnen zorgverleners leren van elkaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief Praktijkprikkels

Nieuws

In april en mei vond de jaarlijkse uitvraag KIF plaats. De respons onder apotheekhoudende huisartsen was met 97% weer zeer

Het Landelijk meldpunt Voorkomen Medicatie-Incidenten (VMI) heeft een lijst gepubliceerd van in 2023 geregistreerde medicatieverwisselingen.

Op 11 april is LHV-voorzitter Marjolein Tasche op bezoek geweest bij de Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk van Marjan Verhoef en Ard Nijhuis