Spring naar content

Rechter stelt huisartsen in het gelijk!

De beroepen van LHV, VPH en DBH over de huisartsentarieven zijn door het CBb gegrond verklaard. De NZa moet nu opnieuw een beslissing nemen over de tariefbeschikkingen 2023 en 2024.

In de uitspraak van de rechter worden de huisartsen op alle punten in het gelijk gesteld. Het alleen indexeren van de tarieven, terwijl er wel signalen van de huisartsen waren dat de ontwikkelingen in de zorg niet passen bij de tarieven, was onvoldoende volgens de rechter. De NZa moet nu alsnog onderzoeken of de tarieven voor 2023 en 2024 kostendekkend zijn. Mocht blijken dat de tarieven over die jaren niet kostendekkend zijn, dan moeten huisartsen alsnog worden gecompenseerd.

Uitspraak CBb

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelt dat de NZa, gelet op de ontwikkelingen in de sector en de signalen die de huisartsen hebben afgegeven over hogere kosten, de tarieven niet meer had mogen baseren op het kostenonderzoek over het jaar 2015. De NZa had bij de vaststelling van de tarieven voor 2023 en 2024 moeten onderzoeken of de tarieven nog kostendekkend zijn. De NZa moet nu dus een nieuw kostenonderzoek doen of de tarieven voor 2023 en 2024 op een andere manier herijken. Dat geldt in elk geval voor de kostenposten huisvesting en personeel (bron: persbericht uitspraak huisartsentarieven).

Lees hier het persbericht en lees hier de volledige uitspraak

De rechter oordeelde vandaag dat de signalen van de huisartsen over complexere oudere patiënten die meer tijd vragen, toenemende GGZ-problematiek in de praktijken, stijgende tijdsinvesteringen voor afstemming, meer administratieve lasten maar ook personeels- en huisvestingsproblematiek terecht waren. Er is meer onderbouwing van de tarieven nodig dan simpelweg indexeren van tarieven. De rechter merkte terecht op dat de NZa in haar beleid de ruimte heeft om tussentijds te herijken en dat ook had moeten doen.

Lammert Hoeve, bestuurslid LHV: “De LHV en VPH zijn blij met deze uitspraak van de rechter. Het laat zien dat de signalen van de huisartsen serieus genomen moeten worden. De NZa kan en mag niet volstaan met indexeren als er vanuit het veld signalen komen dat tarieven niet kostendekkend zijn. We gaan op korte termijn  met de NZa in gesprek over de gevolgen van deze uitspraak op de korte en langere termijn.”

Nieuws

Een structurele loonsverhoging, meer regie op het indelen van diensten en het gelijktrekken van belangrijke verschillen tussen hidha’s en huisartsen

Belangenbehartiging richting politiek en overheid is een van de belangrijkste redenen voor huisartsen om lid te zijn de LHV. Dat

Zorg voor de basis: dat is onze oproep samen met VPHuisartsen, De Bevlogen Huisartsen en InEen aan minister van VWS