Spring naar content

Tegemoetkoming spillage pneumokokkenvaccins

Om spillage te voorkomen mag de huisarts overgebleven pneumokokkenvaccins die dit voorjaar verlopen al in het voorjaar toedienen aan mensen uit de doelgroep van 2024. Ook zijn de spillagekosten naar beneden bijgesteld. Met deze regeling hoopt de LHV huisartsen tegemoet te komen die in 2023 vaccins geleverd hebben gekregen, die al dit voorjaar verlopen.

Spillagekosten

Mede dankzij de LHV zijn de spillagekosten naar beneden bijgesteld van €20,50 naar € 6,90 per pneumokokkenvaccin. De kosten zijn dus gelijk gesteld aan de spillagekosten van de griepvaccins. Dit geldt ook voor de komende jaren.

Toedienen voorjaar 2024

Daarnaast hebben wij geijverd voor de mogelijkheid om overgebleven pneumokokkenvaccins die dit voorjaar verlopen al in het voorjaar te kunnen toedienen aan mensen uit de doelgroep van 2024. Dit is toegestaan door VWS, ook voor spijtoptanten uit  2023. Daarbij geldt een aantal zaken:

  • De doelgroep van 2024 bestaat uit mensen van 60 t/m 63 jaar, d.w.z. mensen uit de geboortejaren 1961, 1962, 1963 en 1964.
  • Alleen overgebleven vaccins kunnen worden gezet. Er worden dus geen aanvullende vaccins geleverd om een grotere groep te vaccineren.
  • Goede en snelle registratie is noodzakelijk. Zodat mensen die in het voorjaar een vaccin krijgen worden uitgesloten bij de selectie voor de najaarscampagne.
  • Mensen die het vaccin ontvangen in het voorjaar moeten goed worden geïnformeerd dat zij een uitzondering zijn. Dit om te voorkomen dat er breder vraag naar vaccins ontstaat.
  • Vaccins kunnen ingezet worden tot de verloopdatum van de betreffende vaccins. Let op! Er zijn verschillende batches met verschillende houdbaarheidsdata (30.03.2024 en 31.05.2024)

Meer informatie

Met vragen kan je terecht bij SNPG (Stichting Nationaal Programma Grieppreventie). Zij informeren en faciliteren huisartsen en zorgorganisaties bij de uitvoering van de jaarlijkse griepvaccinatie en pneumokokkenvaccinatie.

Nieuws

VWS-staatssecretaris Van Ooijen schetst in een brief aan de Tweede Kamer hoe hij de toekomst van het vaccinatiestelsel in Nederland

De nieuwe visie psychische huisartsenzorg van LHV, NHG, InEen, Psyhag en VPH geeft niet alleen duidelijk aan waar de huisartsenzorg

Na een uitgebreide ledenraadpleging heeft de landelijke ledenvergadering van de LHV op 24 mei een standpunt ingenomen over een toekomstige