Spring naar content

Uitnodigen medisch geïndiceerden, voor vaccinatie door GGD

Om een snelle vaccinatie van medische risicogroepen mogelijk te maken, gaan GGD’en en huisartsen samenwerken. De GGD’en nemen de uitvoering van de vaccinaties op zich, de huisartsen weten om welke patiënten het gaat en kunnen hen dus uitnodigen. Hoe gaat dat in zijn werk en wanneer gaat dit plaatsvinden? In dit bericht leest u de huidige stand van zaken.

Afgelopen dinsdag (20 april) meldden wij dat we een afspraak hebben gemaakt met het ministerie van VWS en GGD GHOR Nederland over de vaccinatie van de “griepprikpopulatie”, de patiënten die een medische indicatie hebben om normaal gesproken een griepprik te krijgen. Deze groep heeft ook een verhoogd risico op een ernstig beloop van een covid-infectie ten opzichte van leeftijdsgenoten en daarom worden ze als eerstvolgende groep gevaccineerd. De snelste weg hiervoor is als huisartsen de selectie maken en de GGD’en de vaccinatie uitvoeren.

Stand van zaken: welke acties te ondernemen

Als LHV zijn we met NHG, RIVM en GGD GHOR Nederland bezig precies uit te werken hoe dit proces gaat verlopen. We verwachten dat er morgen (23 april) een gedetailleerde instructie gereed is, waarmee aan alle huisartsenpraktijken wordt uitgelegd hoe dit precies in zijn werk gaat en wat er van hen wordt verwacht.

De volgende zaken kunnen wij u nu alvast melden:

Planning

  • De planning is nu dat vanaf het einde van de eerste week van mei wordt het mogelijk voor mensen in deze groep om een afspraak te maken bij de GGD.

Selectie

  • In de aanloop naar die week kunt u als huisartsenpraktijk alvast de selectie maken van de patiënten die het betreft.
  • Er komt een duidelijke instructie per HIS hoe u dat kunt doen.
  • Het betreft alleen mensen met een medische indicatie van 18 tot 60 jaar, conform de selectie van de griepprik.  

Uitnodiging

  • De patiënten hebben een gepersonaliseerde uitnodigingsbrief nodig die zij moeten meenemen naar de afspraak.
  • Om overbelasting van de GGD-afsprakenplanning te voorkomen, kunnen niet alle uitnodigingen in één keer worden verzonden. Dit zal gefaseerd moeten verlopen. Dit proces wordt nu uitgewerkt.
  • Als u de uitnodigingen via een verzendhuis laat versturen, print het verzendhuis de uitnodiging uit en stuurt per keer dat de GGD dat aangeeft een lading uitnodigingen de deur uit. U hoeft dan  alleen het adressenbestand aan te leveren (uiteraard binnen de regels van de privacywet AVG). Het verzendhuis heeft zelf de uitnodigingstekst paraat om de uitnodigingen verder te verzorgen.
  • Mocht dit voor u niet mogelijk zijn, dan zal in het HIS een uitnodigingsbrief beschikbaar zijn die u zelf kunt printen en opsturen naar uw patiënten. Dit zal waarschijnlijk wel later zijn dan de route via het verzendhuis.
  • De mogelijkheid via het verzendhuis bevelen wij aan, omdat dit de gemakkelijkste methode is en u hieraan het minste werk heeft. De details op dit vlak werken we nu nog uit, dus daar krijgt u nog meer informatie over.

Financiering

  • We zijn in overleg met het ministerie van VWS over de financiële vergoeding voor uw werkzaamheden op dit vlak. Ook zijn we in overleg over een adequate vergoeding van alle andere werkzaamheden voor huisartsen in de vaccinaties tot nu toe. Daar komen we ook spoedig op terug.

We komen morgen (vrijdag 23 april) met een meer uitgewerkt stappenplan, concretere planning en adviezen over de uitnodigingen. U hoeft op dit moment (22 april) nog geen actie te ondernemen.

Dit bericht is om u alvast op de hoogte te stellen van wat er aan zit te komen.

Nieuws

De afgelopen dagen hebben we vragen binnengekregen over de organisatie van de Covid-vaccinaties in 2024. Hieronder een kort overzicht van

Als je in de zorg werkt en direct contact hebt met patiënten, dan kun je dit najaar een coronaprik halen

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging