Spring naar content

Uitspraak rechter over GDV-vergoeding: NZa moet nieuwe beslissing nemen

De wijziging van de GDV-prestatie per 1 januari 2023 is onvoldoende zorgvuldig voorbereid en niet draagkrachtig gemotiveerd. Dat heeft de hoogste bestuursrechter op 21 november jl. uitgesproken.

Door de wijziging van de GDV-prestatie zouden zorgaanbieders de terhandstelling van geneesmiddelen door middel van de GDV niet langer per geneesmiddel in het GDV kunnen declareren, maar alleen voor het geheel aan geneesmiddelen.  De KNMP was het hier niet mee eens en heeft bezwaar aangetekend.

Het College van het Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft de KNMP in het gelijk gesteld. Het CBb is van mening dat de wijziging van het declaratievoorschrift onvoldoende zorgvuldig is voorbereid en niet draagkrachtig is gemotiveerd.

Dit betekent dat de prestatiewijziging buiten werking is gesteld en dat het NZa een nieuw besluit moet nemen. Dat vergt een deugdelijk onderzoek en dito motivering. En dat kost tijd!

Declaraties GDV

In afwachting van het besluit door de NZa is gekozen voor een pragmatische oplossing. Tot er een nieuwe uitspraak is kun je, met behoud van alle rechten, de huidige systemen en instellingen volgen.

Hoe verder?

Wij zijn aangesloten bij de overleggen met de NZa, zorgverzekeraars en andere partijen. We houden je op de hoogte middels onze nieuwsbrief en via de HAweb-groep voor apotheekhoudende leden.

Lees hier de uitspraak van het CBb

Nieuws

Uit onderzoek is gebleken dat mannen die drie maanden voor de bevruchting valproaat gebruikten hogere kans hebben op kinderen met

De jaarlijkse uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) vindt plaats van dinsdag 2 april tot en met dinsdag 21 mei

Het tekort aan geneesmiddelen in Nederland was in 2023 groter dan ooit, zo meldde apothekersorganisatie KNMP onlangs. Uit hun onderzoek