Spring naar content

Valpreventie blijft extra aanbod

Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen VWS, Zorgverzekeraars Nederland en LHV, NHG en InEen over de stagnatie van de valrisicobeoordeling bij mensen met een hoog valrisico. Wel kunnen er op regionaal niveau afspraken gemaakt worden.

Partijen gingen in gesprek naar aanleiding van een brief van LHV, NHG en InEen over de stagnatie van de invoering van de afgesproken ketenaanpak valpreventie. In het overleg is vastgesteld dat valpreventie extra aanbod blijft. Dat betekent dat huisartsen en regionale huisartsenorganisaties kunnen kiezen om afspraken te maken over de uitvoering van valpreventie (rol en verantwoordelijkheid huisarts, wijze van contractering), maar er niet toe verplicht kunnen worden. Deze afspraken kunnen en mogen regionaal verschillen; er komt geen landelijke blauwdruk.

Leren van voorbeelden

Door deze fasegerichte uitrol kan de valrisicobeoordeling worden opgepakt in regio’s waar huisartsen wel tijd en ruimte hebben voor gestructureerde valpreventie, waar goede contacten zijn met gespecialiseerde paramedici waarmee afspraken gemaakt kunnen worden en waar de RHO deze afspraken kan faciliteren en maken in dienst van de huisarts/paramedici.

Van deze voorbeelden kan de aankomende tijd worden geleerd. Bijvoorbeeld waar de scheidslijn ligt tussen wat de paramedicus kan doen en wat de huisarts moet doen. Deze knip kan helpen bij mogelijk toekomstige rechtstreekse declaratie door de paramedicus.

Nieuws

Een structurele loonsverhoging, meer regie op het indelen van diensten en het gelijktrekken van belangrijke verschillen tussen hidha’s en huisartsen

Belangenbehartiging richting politiek en overheid is een van de belangrijkste redenen voor huisartsen om lid te zijn de LHV. Dat

Zorg voor de basis: dat is onze oproep samen met VPHuisartsen, De Bevlogen Huisartsen en InEen aan minister van VWS