Spring naar content

Van opt-in naar opt-out: verbeter de uitwisseling van medicatiegegevens

Zorg dat in het belang van de kwaliteit van zorg professionals altijd inzicht hebben in medicatiegegevens van patiënten, tenzij een patiënt expliciet aangeeft dit niet te willen. Die oproep doen Patiëntenfederatie Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen aan de Tweede Kamer, ondersteund door andere zorgpartijen waaronder de LHV.

Op dit moment werkt het systeem nog andersom: alleen als patiënten expliciet toestemming geven, kunnen hun medicatiegegevens gedeeld worden, terwijl de meeste patiënten dit niet weten en/of ervan uitgaan dat de zorgprofessionals al over deze gegevens beschikken. De oproep van Patiëntenfederatie Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen wordt door LHV, KNMP, NVZA, InEen, NHG, FMS, NFU, ZKN, FNT, de Nederlandse ggz en RSO Nederland ondersteund.

Risico op mindere kwaliteit zorg

Het zogenaamde opt-in systeem brengt in de praktijk een groter risico op mindere kwaliteit zorg met zich mee. Professionals hebben nu regelmatig niet de beschikking over een compleet medicatieoverzicht waarin staat welke medicijnen patiënten door andere professionals voorgeschreven hebben gekregen of welke medicijnen door patiënten gebruikt worden. Dit kan ervoor zorgen dat medicijnen elkaars werking vertragen, dat bepaalde combinaties medicijnen tot bijwerkingen leiden of andere medicatiefouten. Dat moet voorkomen worden.

Van Opt-in naar Opt-out

Dat kan volgens Patiëntenfederatie Nederland, de NVZ en andere partijen bereikt worden als het kabinet de systematiek verandert van een zogenaamd Opt-in naar een Opt-out systeem. Nu wordt ervan uitgegaan dat een patiënt ‘nee’ zegt tegen uitwisseling van noodzakelijke medicatiegegevens als deze de vraag over toestemming niet gekregen heeft of om wat voor reden dan ook nog niet heeft beantwoord. Terwijl uit onderzoek van de Patiëntenfederatie blijkt dat patiënten ervan uitgaan dat zorgprofessionals standaard over deze gegevens beschikken.

Verbetering acute zorg eerste stap

De verschillende partijen doen de oproep aan de Tweede Kamer als volgende stap, na een wetsvoorstel dat minister Kuipers in voorbereiding heeft over een opt-out systeem voor gegevensuitwisseling in de acute zorg. De opt-out voor medicatieoverdracht is wat de partijen betreft een noodzakelijke volgende stap, zodat patiënten erop kunnen rekenen dat hun relevante gezondheidsgegevens compleet en inzichtelijk zijn op het moment dat ze zorg nodig hebben.

Nieuws

Een structurele loonsverhoging, meer regie op het indelen van diensten en het gelijktrekken van belangrijke verschillen tussen hidha’s en huisartsen

Belangenbehartiging richting politiek en overheid is een van de belangrijkste redenen voor huisartsen om lid te zijn de LHV. Dat

Zorg voor de basis: dat is onze oproep samen met VPHuisartsen, De Bevlogen Huisartsen en InEen aan minister van VWS