Spring naar content

Vanaf 15 maart stuurt GGD vaccinatiemeldingen naar huisartsen

GGD GHOR Nederland, de vereniging van GGD’en, heeft ons laten weten dat vanaf maandag 15 maart huisartsen een bericht ontvangen als hun patiënt is gevaccineerd door de GGD, als de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. De GGD heeft een geautomatiseerd systeem ontwikkeld om het verzenden van vaccinatiemeldingen naar de huisarts mogelijk te maken. De meldingen komen binnen als MEDREC-afleverbericht in uw HIS.

Het was de bedoeling dat u deze automatische meldingen in februari zou ontvangen. Door een aantal technische en organisatorische beperkingen werd de daadwerkelijke livegang helaas vertraagd. Vanaf 15 maart worden de vaccinatiemeldingen geautomatiseerd verzonden. Vanaf dat moment ontvangt u een MEDREC-afleverbericht, dat in de meeste gevallen in uw Huisarts Informatie Systeem (HIS) automatisch wordt verwerkt.

Bij een aantal HIS‘en wordt het geautomatiseerd verwerken van dit bericht nog niet ondersteund. In dat geval ontvangt u eerst een bericht in de inbox van uw HIS, waarna u handmatig de melding kunt verwerken. GGD en LHV stemmen hierover af met de HIS’en, om te zorgen dat automatische verwerking voor alle huisartsen binnenkort mogelijk wordt.

Factsheet met meer informatie

De GGDGHOR heeft een factsheet gemaakt met meer informatie. Dit is een nieuwe factsheet die specifiek gaat over de vaccinatieberichten.

Veilige koppeling

Omdat er langs deze weg medische persoonsgegevens gedeeld worden, is veiligheid van het systeem een belangrijk aandachtspunt. De GGD heeft de technische veiligheid gewaarborgd door een grondige pentest. Deze test heeft aangetoond dat zowel van buitenaf als van binnenuit het systeem er geen mogelijkheid is voor onrechtmatige toegang tot gegevens. Daarnaast is er een privacy assessment uitgevoerd die onderschrijft dat er enkel gegevens gedeeld worden waarvoor in de wet een grondslag bestaat.

Alleen met toestemming

Bij de gegevensverstrekking moeten huisartsen rekening houden met het feit dat ze alleen een melding ontvangen wanneer de patiënt toestemming heeft gegeven aan de GGD om deze informatie met de huisarts te delen. Wanneer iemand niet akkoord is, wordt geen melding verzonden. Ook werkt het systeem vooralsnog alleen voor mensen met een BSN. Deze koppeling is tot stand gekomen in samenwerking met LHV, Stichting Inschrijving Op Naam, Vecozo, Enovation en Yenlo.

Meldingen nog niet met terugwerkende kracht

Op het moment dat blijkt dat het systeem stabiel werkt, worden er ook met terugwerkende kracht berichten verzonden van vaccinaties die voor 15 maart zijn uitgevoerd door de GGD.

Omdat het gaat om de verwerking van een groot aantal berichten, kiezen we hiervoor in overleg later een geschikt moment. We kijken eerst of het systeem stabiel werkt en de automatische verwerking bij alle HIS’en inmiddels gereed is. Vervolgens worden deze meldingen gefaseerd, met terugwerkende kracht verzonden. Uiteraard wordt dit moment apart gecommuniceerd.

Nog geen positieve testuitslagen

De LHV was aanvankelijk met de GGDGHOR om tafel gegaan om te zorgen dat de positieve testuitslagen geautomatiseerd door GGD’en zouden worden doorgegeven aan huisartsen. Later zijn die vaccinatieberichten daar als mogelijkheid bij gekomen. De ontwikkelingen voor de uitwisseling van de positieve testuitslagen zijn op dit moment in volle gang, maar we kunnen helaas nog niet met zekerheid melden wanneer deze berichten ook verstuurd gaan worden.

Nieuws

Geen items gevonden