Spring naar content

Versnelling trajecten als resultaat midterm review HLA

Het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg loopt nu al meer dan twee jaar. De midterm review van het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg 2018-2022 uit 2020 geeft inzicht in de stand van zaken van de uitvoering van het akkoord. Ondertussen is het advies van onderzoeksbureau Rebel besproken. Besloten is tot een versnelling op drie terreinen. Aan de uitvoering wordt nu uitgewerkt. In dit bericht leest u meer over de bevindingen en het advies: versnelling trajecten.

De LHV herkent zich in de conclusie van onderzoeksbureau Rebel dat “van echte harde, meetbare effecten nog geen sprake is”. Er is beweging in de huisartsenzorg, maar vaak zijn de acties en maatregelen (nog) niet merkbaar in de praktijk van de individuele huisartsenpraktijk of bij de patiënt. Rebel constateert verder dat er vooral winst te behalen is in de organisatie en snelheid van de uitvoering van de HLA-afspraken: ‘er moet een tandje bij’.

LHV en InEen hebben in grote mate bijgedragen aan die conclusie. Geïnterviewde (LHV) bestuurders, beleidsadviseurs en deelnemende huisartsen hebben in de evaluatie overduidelijk naar voren laten komen dat er een onbevredigend gevoel is na twee jaar. De HLA-partijen hebben overeenstemming over het doel en de beweging, maar bij de realisatie is er vaak een groot verschil van inzicht over het ‘hoe’. Het gesprek over het ‘hoe’ vertraagt de uitvoering, stelt Rebel.

Versnellen

Om meer snelheid te maken deed onderzoeksbureau Rebel in het landelijk bestuurlijk overleg huisartsenzorg de volgende suggestie: zet de komende twee jaar vol in op drie intensiveringen die voor het slagen van het akkoord en vooral voor de transformatie van de huisartsenzorg van groot belang zijn. Daar wordt op dit moment uitvoering aangeven door het ontwikkelen van voorstellen voor:

 1. O&I
  Versterking van de organisatiekracht in circa 10 regio’s met een gerichte, landelijk georganiseerde ondersteuning in de regio.
 2. Digitalisering en e-health.
  In max 25 regio’s opstellen van een gedragen digitaliseringsplan en starten met de uitvoering.
 3. Meer tijd voor en met de patiënt.
  – verkrijgen beter inzicht in de huidige 7 door zorgverzekeraars gefinancierde MTVDP projecten.
  – uitbreiding van het aantal door zorgverzekeraars gefinancierde MTDVP projecten met 10-15 projecten, ondersteunen en monitoren van deze projecten, resulterend in een advies voor het bekostigen en uitrollen van MTVDP projecten in de rest van Nederland.

HLA resultaat belangrijk voor zorg

Een sterke, vitale en aantrekkelijke eerstelijns- en huisartsenzorg is cruciaal voor de werking van de Nederlandse gezondheidszorg. De huisartsenzorg is een cruciale schakel in de beweging Juiste Zorg Op de Juiste Plaats (JZOJP). Om meer effecten voelbaar en meetbaar in de praktijken te krijgen werkt de LHV hier aan mee.

In de komende periode krijgen de drie versnellingsprojecten rond O&I, Meer Tijd Voor De Patiënt en Digitalisering meer handen en voeten en informeren wij u over elk project afzonderlijk hoe de plannen worden uitgewerkt en hoe de inschrijving gaat verlopen.

Nieuws

In de Miljoenennota die het kabinet heeft gepresenteerd op Prinsjesdag schetst het ministerie van VWS de plannen voor de zorg.

In de afgelopen dagen hebben wij opnieuw intensief overleg gevoerd, dit keer over de concrete invulling van de voorwaarden voor

De huisartsen die samen de landelijke ledenvergadering van de LHV vormen, hebben tijdens een lange bespreking maandagavond 12 september besloten