Spring naar content

Voorschrijven abortuspil door huisarts uitgesteld

In 2022 hebben de Eerste en Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen waarmee het voor huisartsen mogelijk wordt om zonder vergunning de abortuspil te kunnen voorschrijven. Inmiddels is duidelijk dat de inwerkingtreding van de wetswijziging niet voor 1 januari 2025 zal zijn. De eerdere streefdatum van het ministerie van VWS (juli 2024) blijkt niet haalbaar. Tot de inwerkingtreding mag een huisarts de abortuspil niet voorschrijven, omdat het tot de officiële bekendmaking nog onder de huidige wetgeving valt.

Het voorschrijven van de abortuspil valt niet onder basishuisartsenzorg, maar is extra aanbod. Huisartsen die dat kunnen en willen, mogen de abortuspil na bekrachtiging van de wet veilig en effectief voorschrijven. Het wetsvoorstel stelt daar wel eisen aan, onder meer over scholing. We informeren je over de precieze eisen als het wettelijke traject is afgerond.

Lees meer

Lees onze eerdere berichtgeving over de abortuspil:

Nieuws

Zorgcoördinatie is voor complexe multidisciplinaire zorgvragen in de acute zorg een goede manier om de huisartsen(spoed)zorg te ontlasten en de

Hoe komen we tot een nieuw gesprek over verantwoording in de zorg? Deze vraag stond centraal bij het Politiek Café

De LHV lanceert de Praktijkmatch, een nieuwe website voor huisartsen waarop vraag en aanbod voor werk in de huisartsenpraktijk samenkomt.