Spring naar content
Afdeling De Gelderse Rivieren

Wat is jouw input voor de LHV-Ledenvergadering?

Convenant Medisch Generalistische Zorg

Op dinsdag 4 juni a.s. zijn Isabel van Hövell en Hanneke van der Veer namens ons afdelingsteam aanwezig bij de Landelijke Ledenvergadering. Er is weer een flinke vergaderagenda (zie LHV-website vergaderstukken), waarbij wij vooral graag jullie aandacht willen vragen voor het Convenant Medisch Generalistische Zorg (voor Wlz-patiënten). Dit convenant staat naast enkele benoemingen en de jaarrekening besluitvormend op de agenda. Het is echter met ons en jullie nog niet opiniërend besproken. Er staan voor huisartsen goede zaken in, zoals afspraken over de beschikbaarheid van de specialist ouderengeneeskunde (SOG) en de arts verstandelijk gehandicapten (AVG), de inzet van een verpleegkundige voorwacht en de opdracht om eerst de medisch generalistische zorg te regelen voordat een Wlz-locatie toestemming krijgt om open te gaan.

Link naar Convenant Medisch Generalistische Zorg

Het convenant roept echter ook vragen op, zoals de vaststelling dat een patiënt met een verstandelijke beperking altijd een huisarts moet hebben, ook als deze een Wlz-indicatie met behandeling heeft. En dat er zo optimaal gebruik moet worden gemaakt van het reguliere zorglandschap zoals dat ook voor patiënten zonder een Wlz-indicatie functioneert (dus gebruik van huisartsenspoedposten).  

Als ambassadeurs gaan wij hierover graag met jullie in gesprek. In de regio Ede en Tiel is er voorafgaand nog een Hagro-voorzittersoverleg/ ALV. In de regio Arnhem is dat er niet meer. Vandaar onze oproep om ons ook per mail of via Haweb te voeden met vragen, commentaar en advies over de stemming. Vanuit enkele andere afdelingen klinkt al de oproep om dit convenant eerst opiniërend te bespreken in de Landelijke Ledenvergadering, wij zijn voornemens om ons daarbij aan te sluiten.  

Je reactie kun je mailen aan: degelderserivieren@lhv.nl, graag voor 4 juni a.s.

Nieuws

De LHV maakt zich grote zorgen om de oplopende medicatietekorten. Samen met NHG en KNMP vragen wij de minister met

Wat speelt er in de politiek, wat raakt de huisartsenzorg en hoe brengen wij belangrijke thema’s voor jou onder de

Een structurele loonsverhoging, meer regie op het indelen van diensten en het gelijktrekken van belangrijke verschillen tussen hidha’s en huisartsen