Spring naar content

Zorgen om commerciële ketens in de huisartsenzorg

Als LHV maken wij ons grote zorgen over commerciële ketens die huisartsenpraktijken overnemen. We horen via de media veel klachten over slechte bereikbaarheid en beschikbaarheid van zorg. In het ergste geval komen patiënten zelfs tijdelijk zonder huisarts te zitten. Zoals in Waalwijk en Enschede waar praktijken tijdelijk gesloten zijn omdat de bezetting niet geregeld is.

RTL Nieuws besteedde in hun uitzending van zaterdag 5 augustus aandacht aan de werkwijze van deze commerciële ketens in de huisartsenzorg én aan de zorgen van de LHV hierover.

Aan het woord kwam LHV-voorzitter a.i. Aard Verdaasdonk. Hij gaf aan dat de LHV open staat voor nieuwe aanbieders in de zorg, maar alleen als zij aansluiten bij de kernwaarden van de huisartsenzorg. “Onze huisartsenzorg moet goed toegankelijk zijn, laagdrempelig. Als een patiënt de huisarts wil spreken moet hij beschikbaar zijn. En niet alleen digitaal, maar ook fysiek, als dat nodig is.“

Strenger toezien

Voor ons als LHV is het lastige bij dit soort casussen dat we door de Mededingingswet geen uitlatingen mogen doen over specifieke aanbieders van huisartsenzorg of iets mogen vinden van wie zich waar vestigt en hoe. Daarom vragen we naar anderen, zoals de inspectie en verzekeraars, om hier actie op te ondernemen.

Verdaasdonk roept de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) en de zorgverzekeraars op strenger toe te zien op deze praktijken. “Er is een aantal bedrijven die de huisartsenzorg als verdienmodel ziet. Daar zou strenger toezicht op moeten zijn. Zij moeten zich aan dezelfde eisen houden als gewone huisartsenpraktijken en dus zorgen voor continuïteit en laagdrempelige toegang. Natuurlijk is dat een uitdaging gezien de tekorten op de arbeidsmarkt waar we mee te maken hebben, daar hebben veel praktijken mee te kampen. Maar nu wordt het soms als een excuus gebruikt om de boel niet goed te regelen. Als het misgaat, zou op korte termijn ingegrepen moeten worden door zowel de zorgverzekeraar en de inspectie”.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Nederlandse Zorgautoriteit doen op dit moment onderzoek naar de kwaliteit van de zorg van verschillende commerciële partijen in de huisartsenzorg. Als LHV delen we onze zorgen en standpunten hierover met de Inspectie. Het resultaat van dit onderzoek wordt eind van dit jaar verwacht.

Lees hier het artikel

Bekijk hier de uitzending (vanaf 4:55 minuten)

Standpunt LHV

De huisartsenzorg staat onder grote druk. Nieuwe toetreders kunnen een onderdeel zijn van de oplossing. Maar alleen als hun werkwijze en organisatie volledig aansluiten op de kernwaarden van de huisartsenzorg. Dat betekent dat de patiënt moet kunnen rekenen op een vast huisartsenteam dat dagelijks bereikbaar of beschikbaar is (of waarneming heeft geregeld). De vaste arts-patiënt-relatie is de basis van de zorg in Nederland. Om te zorgen dat ook in de toekomst elke Nederlander een eigen huisarts heeft, is het belangrijk om een aantal zaken goed te regelen, zoals Meer tijd voor de patiënt, ANW-zorg en huisvesting.

Nieuws

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 26 september stond een groot aantal onderwerpen op de agenda. Allereerst de voordracht van

De Landelijke Ledenvergadering heeft Marjolein Tasche benoemd als nieuwe voorzitter van de LHV. Vanaf 1 januari 2024 is zij het

Op dinsdag 19 september heeft het demissionaire kabinet de Miljoenennota voor 2024 gepresenteerd. Onderdeel daarvan is de begroting van VWS,