Spring naar content

Zorgen over huisvesting huisartsenpraktijken

77% van de huisartsen ervaart nadelen van de huisvesting van hun praktijk. Dat blijkt uit landelijk LHV-onderzoek, na vele signalen van huisartsen over deze toenemende problematiek. Ze hebben vooral last van ruimtegebrek. Huisartsen lopen daardoor tegen hun grenzen aan bij het aannemen van personeel, opleiden van huisartsen en inschrijven van nieuwe patiënten.

Zo zien we ook dat huisvesting een extra horde is in de aanpak van huisartsentekorten. LHV-voorzitter Mirjam van ’t Veld: “Een gezamenlijke aanpak met gemeenten is nodig om te voorkomen dat de huisvestingsproblemen op termijn leiden tot een nog groter tekort aan huisartsen en praktijkpersoneel en zelfs het verdwijnen van huisartsenpraktijken uit de wijk”. 

Gebrek aan panden, bouwgrond en hoge kosten

Huisartsen die willen verhuizen, verbouwen of uitbreiden lopen tegen grote belemmeringen aan en worden regelmatig van het kastje naar de muur gestuurd. Een groot deel van de huisartsen geeft aan dat er een gebrek is aan geschikte panden en aan ruimte om te bouwen. Bovendien zijn de huur- of koopprijzen vaak veel te hoog en worden ze geconfronteerd met commerciële tarieven. Niet alleen in (grote) steden maar ook in andere delen van het land geven huisartsen aan dat er onvoldoende ruimte in het pand is en dat zij vastlopen bij hun zoektocht naar geschikte huisvesting.

Inwoners zonder huisarts

Ook wordt in nieuwbouwprojecten vaak onvoldoende rekening gehouden met maatschappelijke voorzieningen, waaronder een huisartsenpraktijk. Er worden dan in een gemeente duizenden nieuwe woningen gebouwd, maar er is geen plek voor een huisartsenpraktijk. Wanhopige telefoontjes van patiënten die geen huisarts kunnen vinden zijn geen uitzondering. En met de 1 miljoen woningen die Nederland de komende jaren gaat bouwen is dit een punt van grote zorg dat we onder de aandacht zullen brengen van de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening; zorg voor huisvesting voor huisartsen op de plekken waar straks wordt gebouwd!  

Gezamenlijke aanpak nodig

Het huisvestingsvraagstuk is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, huisartsen en zorgverzekeraars. LHV-voorzitter Mirjam van ’t Veld: “Samen met deze partners moeten we zorgen dat de problematiek wordt aangepakt. Het is belangrijk om te zorgen dat de huisartsenzorg laagdrempelig en toegankelijk blijft. Zodat alle inwoners dichtbij huis voor zorg terecht kunnen. Ik roep daarom de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening op om met ons tot een plan van aanpak te komen”.

Spreek in bij uw gemeente

Naast een landelijke aanpak van de problematiek is het noodzakelijk dat alle 345 gemeenten in Nederland de urgentie van het huisvestingsvraagstuk hoog op de agenda zetten. Mede met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Ook van uw gemeente is een actieve rol nodig als het gaat om concrete oplossingen om de huisarts in de wijk te behouden.

Vanuit de LHV willen we u oproepen om gebruik te maken van uw inspreekrecht bij de gemeente. Op korte termijn voorzien we u van informatie en de benodigde middelen hoe u dit kunt aanpakken.

Over het onderzoek

Het onderzoek is in opdracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging uitgevoerd door onderzoeksbureau Newcom, in september 2021 onder de leden van de LHV. 1894 huisartsen hebben de vragenlijst ingevuld.

De landelijke resultaten gebruiken we voor de gesprekken met partijen die een rol hebben in het zorgen voor toekomstbestendige en betaalbare huisvesting. De regionale uitkomsten geven de regios en de huidige LHV-huisartsenkringen handvatten voor de lokale aanpak.

 

Infographic onderzoek huisvesting
Infographic onderzoek huisvesting

Nieuws

De enquête zomerwaarneming is in totaal door 199 huisartsen (waarvan 151 praktijkhouders) ingevuld, dank voor jullie reacties! Graag nemen we

Op 4 juni hebben we als ambassadeurs van onze afdeling deelgenomen aan de ledenvergadering. Hier stond weer een breed palet

Tijdens landelijke ledenvergadering van dinsdag 4 juni bleek dat onderzoek laat zien dat het belangrijkste motief voor het LHV-lidmaatschap de

Vraag direct advies aan onze bouwadviseur bouwadvies@lhv.nl of 085 - 04 80 111