Spring naar content

Zzp-wetgeving: geen zelfstandigenverklaring, wel webmodule

Zzp-wetgeving: geen zelfstandigenverklaring, wel webmodule

16 juni 2020

Minister Koolmees (SZW) ziet af van een nieuwe wet als vervanger van de huidige wet DBA. Hiermee vervalt de invoering van een wettelijk minimum- en maximumtarief en de daaraan gekoppelde zelfstandigenverklaring voor zzp’ers. Wel wordt de webmodule doorontwikkeld als hulpmiddel voor de beoordeling van arbeidsrelaties. Lees in dit bericht meer over de voortgangsbrief en de effecten op de huisartsenzorg.

Beleid en bekostiging afbeelding

De LHV heeft eerder samen met KNMT, FMS en de VvAA kritisch gereageerd op conceptplannen van het kabinet. De plannen botsten met huidige zorgwetgeving en brengen hoge administratieve lasten met zich mee.Nu er geen nieuwe wetgeving komt, betekent dat niet dat er geen veranderingen met impact voor de huisartsenzorg aankomen.

“We zijn verheugd dat het wetsvoorstel van de baan is, omdat wij een enorme toename van administratieve lasten voorzagen, zowel voor praktijkhouders als waarnemers”, zegt Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV. “We voorzagen ook een tarief opdrijvend effect ten gevolge van de invoering van een “zelfstandigenverklaring” voor opdrachten met een uurtarief van meer dan 75 euro per uur. Ook dit wordt nu niet ingevoerd. Er blijft echter nog wel veel onduidelijk. Tijdens het webinar van donderdag 18 juni hebben we gelukkig de mogelijkheid gehad u nader te informeren.”

Webmodule biedt voor huisartsenzorg (nog) geen uitkomst

De eerder aangekondigde webmodule wil het kabinet wél gaan invoeren. Hiervoor is geen wetswijziging nodig, dit kan worden ingevoerd binnen het kader van de huidige wet DBA. De webmodule is een vragenlijst die de opdrachtgever (praktijkhouder) in kan vullen als hij/zij wil weten of er wel of geen sprake is van schijnzelfstandigheid. De webmodule kan echter ook als uitkomst hebben, dat erop basis van de uitkomsten géén uitspraken kunnen worden gedaan.

Ella Kalsbeek: “Wij hebben de module snel kunnen testen met een aantal veelvoorkomende opdrachten. We komen nu tot de conclusie dat de webmodule huisartsen geen duidelijke uitkomsten geeft. Voor de huisartsenzorg biedt dit middel dus niet de door het kabinet gepretendeerde duidelijkheid.”

Geen uitsluitsel over modelovereenkomsten en handhaving in 2021

Over de functie van de bestaande (sector) modelovereenkomsten is nog geen definitieve uitspraak gedaan. De voortgangsbrief vermeldt wél dat er serieus wordt gekeken naar handhaving van de modelovereenkomsten als alternatief voor de webmodule. Voorlopig blijven de met de belastingdienst afgestemde zorgspecifieke modelovereenkomsten een alternatief om zekerheid te hebben dat er geen sprake is van schijnzelfstandigheid. Ella Kalsbeek: “Wij vinden het werken met deze modelovereenkomsten een veel betere manier om zekerheid te krijgen. Deze modelovereenkomsten houden namelijk rekening met de specifieke context van de huisartsenzorg. Een modelovereenkomst op maat sluit altijd beter aan dan een generieke module voor alle zzp’ers.”

Tenminste tot 1 januari 2021 geldt dat de Wet DBA niet actief wordt gehandhaafd ten aanzien van opdrachtgevers. In het najaar besluit het kabinet of deze periode nog wordt verlengd.

LHV houdt vast aan 3 uitgangspunten

De LHV blijft ook de komende tijd samen met andere veldpartijen (KNMT, FMS en VvAA) opkomen voor goede zzp-wetgeving voor haar leden, onder andere in gesprekken bij de ministeries van VWS en SZW en met de politiek. De LHV gaat in haar reactie nog steeds uit van de volgende 3 eenvoudige uitgangspunten:

  • Waarnemers zijn essentieel voor de continuïteit en kwaliteit van zorg. Ze vervullen een smeeroliefunctie op het moment dat aanvullende of vervangende capaciteit nodig is; zet daarom het belang van de patiënt voorop in de duur van de opdracht;
  • Zorg dat nieuwe maatregelen aansluiten op de specifieke eisen die aan werken in de huisartsenzorg worden gesteld;
  • Voorkom extra administratielast.

Meer over het standpunt van de LHV leest u in ons gezamenlijke position paper over de wet DBA (pdf)

Nieuws

Overweeg je een maatschap met de waarnemer die al een tijd in jouw praktijk werkt? Of ben je waarnemend huisarts

Met de Wet Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Vbar) wordt de inzet van waarnemers in de huisartsenpraktijk moeilijk, zo niet

Er waren eind vorig jaar veel vragen van waarnemers over de aansluitovereenkomst met de HAP. Cruciale vraag was of een