Spring naar content

Landelijke Ledenvergadering

De LHV behartigt de belangen van 14.000 leden. Je kunt op verschillende manieren meedenken en -praten over de huisartsenzorg en de koers van de vereniging. Het hoogste inspraakorgaan van de vereniging is de Landelijke Ledenvergadering. Hoe werkt onze Ledenvergadering?

Wie zitten er in de Landelijke Ledenvergadering?

De Landelijke Ledenvergadering bestaat uit afgevaardigden van de 19 afdelingen en vertegenwoordigers van de LOVAH (vereniging van huisartsen in opleiding). Iedere afdeling vaardigt 2 ambassadeurs af naar de Landelijke Ledenvergadering, waarvan er één namens de afdeling een stem mag uitbrengen. Zo zijn alle regio’s en verschillende soorten huisartsen vertegenwoordigd.

Wat doet de Landelijke Ledenvergadering?

De Landelijke Ledenvergadering is de spreekbuis van onze leden. In de vergaderingen gebeurt het volgende:

  • Er vindt terugkoppeling plaats van regionaal naar landelijk niveau.
  • Afgevaardigden bespreken belangrijke thema’s binnen de huisartsenzorg en de vereniging.
  • De Landelijke Ledenvergadering oefent invloed uit op landelijk beleid.

Daarnaast heeft de Landelijke Ledenvergadering een aantal beslissingsbevoegdheden, zoals het vaststellen van de jaarrekening en de begroting van de vereniging. Ook benoemt de Landelijke Ledenvergadering het landelijk bestuur, dat verantwoording aan haar aflegt over het gevoerde beleid.

Vertegenwoordiging

De ambassadeurs van de afdelingen vertegenwoordigen alle leden binnen de afdeling. Het is ook mogelijk om als individueel lid uw stem uit te brengen in de Landelijke Ledenvergadering. Als u dit overweegt, kun je (uiterlijk vijf dagen voor de Landelijke Ledenvergadering) contact opnemen met jouw afdelingsteam.

De Landelijke Ledenvergadering wordt gevormd door ambassadeurs van alle afdelingen en afgevaardigden van de LOVAH. Benieuwd wie deel uitmaken van de Landelijke Ledenvergadering? Bekijk wie de ambassadeurs in jouw afdeling zijn in het overzicht.