Spring naar content

Ledenraad

De LHV behartigt de belangen van ruim 13.000 leden. U kunt op verschillende manieren meedenken en -praten over de huisartsenzorg en de koers van de vereniging. Het hoogste inspraakorgaan van de vereniging is de Ledenraad. Hoe werkt onze Ledenraad?

Wie zitten er in de Ledenraad?

De Ledenraad bestaat uit afgevaardigden van de 23 huisartsenkringen en vertegenwoordigers van de LOVAH (vereniging van huisartsen in opleiding). Zij vaardigen ieder 2 leden uit hun bestuur af naar de Ledenraad. Zo zijn alle regio’s en verschillende soorten huisartsen in de Ledenraad vertegenwoordigd.

Wat doet de Ledenraad?

De Ledenraad is de spreekbuis van onze leden. In de ledenraadsvergaderingen gebeurt het volgende:

  • Er vindt terugkoppeling plaats van regionaal naar landelijk niveau.
  • Afgevaardigden bespreken belangrijke thema’s binnen de huisartsenzorg en de vereniging.
  • De Ledenraad oefent invloed uit op landelijk beleid.

Daarnaast heeft de Ledenraad een aantal beslissingsbevoegdheden, zoals het vaststellen van de jaarrekening en de begroting van de vereniging. Ook benoemt de Ledenraad het landelijk bestuur, dat verantwoording aan haar aflegt over het gevoerde beleid.

De Ledenraad wordt gevormd door bestuursleden van alle huisartsenkringen en afgevaardigden van de Wadi en de LOVAH. Wie maken deel uit van de Ledenraad? Een overzicht van alle vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers.

Kring Amsterdam/Almere

Mw. D.K. Tabak

Kring De Gelderse Rivieren

Mw. C.A.A. van den Brink-Crans
Mw. L. Hopman-Benkaddour (plv), Mw. E.J. van der Veer-Janssen (plv)

Kring Drenthe

Dhr. O. Kuipers, Dhr. M.R. Mantingh
Dhr. P.D. Boekel (plv), Mw. L.H. Westerhof (plv), Dhr. Y. Zuidwijk (plv)

Kring Friesland

Dhr. D.A. van den Bremer
Mw. E.I.R. Balkema (plv), Mw. K.G. Groeneveld (plv)

Kring Gelre IJssel

Dhr. M.L. Broekens, Dhr. J. Siegelaar
Dhr. R.J. van Ampting (plv), Mw. G.C. Hoekstra (plv), Mw. C.F.A.M. van der Pol (plv)
Dhr. E.G.H. Gerritzen

Kring Groningen

Mw. M. Feijen
Dhr. H. Bulk (plv), Mw. T.J. Oldenhuis-Zijlstra (plv)

Kring Haaglanden

mw. A.E. Pikaar – van Zuilen
mw. A. Bijlard – Frateman (plv), Mw. B.M. de Doelder (plv)

Kring Limburg

Dhr. M.W. van Oord
Dhr. S.E. Duinkerke (plv),  Dhr. J.J.M. Takken (plv)

Kring Midden-Brabant

Dhr. R.H.L. Morshuis
Dhr. M.B.H. Rouwenhorst (plv)

Kring Midden-Nederland

Mw. J.R. van Delden, Dhr. Th.A.R. Rebholz 
Mw. E.C.M. van Osselen (plv)

Kring Nijmegen

Mw. B. Braak
Mw. D.O. Duerink (plv)

Kring Noord-Brabant Noordoost

Dhr. P. Antonides, Dhr. F.G.M. Teller
Mw. W.C.C.A. van Waes (plv)

Kring Noord-Holland Midden

Dhr. E.R. Peters
Dhr. J. Brendeke (plv)

Kring Noord-Holland Noord

Dhr. H. Gimbel,
Mevr. M. da Silva-Zwaan

Kring Rijnland/Midden-Holland

Mw. A. Barnhoorn 
Mw. M.P. Offerhaus (plv), Dhr. M.J. van Gemeren (plv)

Kring Rotterdam

Dhr. H.J. Hoogervorst, Dhr. T. Karaköse
Dhr. P. Huijsman (plv), Mevr. Y. Jansen (plv), Dhr. S. Sana (plv), Dhr. M. Siawash (plv)

Kring Twente

Mw. I.F. van Lingen, Mw. M. Nijhof
Dhr. J.C.A. van Grafhorst (plv)
Mw. M. Hamstra

Kring West-Brabant

Dhr. K. van Vugt
Mw. M.E. Mulders-Verweij (plv), Dhr. F.J.L Sturm (plv)

Kring Westland/Schieland/Delfland

Mw. A.G.P. Dumont
Mw. A.R. Klokke (plv)

Kring Zeeland

Dhr. F.C.H.M. Rutten
Dhr. A. de Visser (plv)

Kring Zuid-Holland Zuid

Dhr. A.J. Evertse
Dhr. M. den Breejen (plv)

Kring Zuidoost-Brabant

Dhr. M. Westein
Dhr. M.J.A. Cremers (plv), Mw. A.J. Nietsch (plv)

Kring Zwolle/Flevo/Vechtdal

Mw. L.H.C.C. van Montfort-van Noort, Dhr. L.K. Pul
Dhr. J.R. Blom (plv), Mw. J.W. van Hassel-Rozeman (plv), Mw. A. G.M. Jansen Holleboom (plv), dhr. J.W. Wennemars (plv)

LOVAH

Mw. D.A. Bok
Mw. F.A. van de Peppel-Mauritz (plv), Mw. C. Schoemaker (voorzitter)