Spring naar content

LHV in het buitenland

De LHV behartigt niet alleen de belangen van haar leden in Nederland, maar ook in Europa en de rest van de wereld. Wij zetten ons in voor een sterke positie van de Europese huisartsenzorg. Dit is immers ook goed voor de positie van de huisarts in Nederland.

Onze belangrijkste doelen zijn:

  • Kennisnemen van Europese huisartsenzorg
    Nederland heeft belang bij het leren van andere landen, vooral rond organisatie en kwaliteit van huisartsenzorg. Het kan onze onderhandelingspositie versterken.
  • Versterken van de Europese huisartsenzorg en de positie van de Nederlandse huisartsenzorg
    Een sterke positie van de huisartsgeneeskunde in Europa is van groot belang voor de positie van de huisarts in Nederland. De Europese huisarts heeft baat bij goede vergelijkbaarheid van zijn praktijkorganisatie en een minimumstandaard voor kwaliteit, uitrusting, staf en praktijkorganisatie.
  • Dienstverlening/belangenbehartiging van internationaal reizende en/of werkende Nederlandse patiënten
    De LHV zet zich in voor optimale dienstverlening van huisartsgeneeskundige zorg over de grenzen. Denkt u aan patiëntenzorg over de grens als zorg voor buitenlanders in Nederland, reisadvisering en zorg voor reizigers onderweg en na terugkeer.

We zijn lid van de Europese koepel van huisartsenverenigingen UEMO en we nemen deel aan het jaarlijkse congres van de wereldwijde koepel WONCA.