Spring naar content

Onze partners

Naast de LHV zijn er nog meer verenigingen die zich bezighouden met de huisartsenzorg. De volgende organisaties zijn aan ons verwant. Wij werken zeer regelmatig samen met een groot aantal partners. Dit vergroot de kansen op succes in belangenbehartiging voor de huisarts. En ook verhoogt het de kwaliteit van ons werk.

KNMG

De KNMG is de federatie van zeven artsenverenigingen en de vereniging van geneeskundestudenten. De LHV is één van deze acht federatiepartners en heeft zitting in het federatiebestuur van de KNMG. De federatie houdt zich bezig met dossiers die voor alle artsen relevant zijn, zoals wetgeving en medisch-ethische kwesties. Als LHV-lid bent u ook aangesloten bij de KNMG. U kunt daardoor bij de KNMG terecht voor advies en ondersteuning en u ontvangt het weekblad ‘Medisch Contact’.

Samenwerking met NHG en InEen

De LHV werkt op veel onderwerpen samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en InEen (de branchevereniging van gezondheidscentra, zorggroepen, huisartsenposten en regionale ondersteuningsstructuren). We houden ons alle drie bezig met de huisartsenzorg, met alle drie een eigen insteek en expertise. Waar mogelijk en zinnig werken we samen in het belang van de huisartsen en de huisartsenzorg.

Andere verwante organisaties