Spring naar content

Competentieprofiel POH

Praktijkondersteuners bieden zelfstandig medisch inhoudelijke huisartsgeneeskundige zorg aan specifieke groepen chronische zieken en ouderen. Op deze pagina kun je het nieuwe competentieprofiel downloaden en lees je meer over het verschil tussen de praktijkondersteuner (POH) en praktijkverpleegkundige.

Het competentieprofiel POH is in 2017 aangepast. Nieuw is dat de naam POH-S is aangepast naar POH. Verder wordt uitgebreid ingegaan op het verschil tussen een POH en een praktijkverpleegkundige (PVH).

Verschil POH en PVH

In het competentieprofiel van de POH is ook het verschil tussen de POH en de PVH beschreven. Zo houdt de POH zich bezig met preventie, monitoring, begeleiding, voorlichting en educatie bij specifieke groepen patiënten, in het bijzonder die met chronische aandoeningen.

De PVH ziet patiënten met een combinatie van problemen, zoals cognitieve beperkingen, functionele beperkingen, 2 of meerdere chronische ziekten tegelijk, psychosociale problematiek of maatschappelijk isolement. Voor deze zorgtaken is een andere deskundigheid nodig en iemand moet protocoloverstijgend kunnen handelen. Andere aandachtsgebieden van de PVH zijn de oncologische nazorg en de palliatieve zorg. Deze PVH wordt opgeleid met een kopopleiding/extra modulen na de hbo-v-opleiding. De eerste PVH’s stromen 2020-2021 uit naar de huisartsenpraktijk.

Bekijk ook de veelgestelde vragen over het verschil tussen POH en PVH

Praktijkhouder kiest

De inzet van een POH en/of PVH hangt af van de keuzes die je als huisarts maakt. Hoe ziet de patiëntenpopulatie er uit? Welke zorg wil je bieden als praktijk en welke zorg draag je over. Antwoorden op dit soort vragen bepalen in welke mate een POH of PVH deel uitmaakt van het ondersteunend team.