Spring naar content
Exclusief voor leden

Handreiking doorgeven of wijzigen IBAN bij zorgverzekeraars

Als je start als praktijkhouder, je van rechtsvorm verandert of een tenaamstelling en/of rekeningnummer verandert, dan moet je je (gewijzigde) rekeningnummer doorgeven aan de zorgverzekeraars.

Helaas is het op dit moment nog zo dat dit separaat bij verschillende zorgverzekeraars moet worden gedaan, waarbij er verschillende processen gehanteerd worden. In deze handreiking hebben we de verschillende processen in kaart gebracht en helpen we jou deze klus zo efficiënt mogelijk te klaren.

Stappenplan wijzigen IBAN

 1. Verzamel de benodigde stukken
 2. Controleer registratie bij Vecozo en Vektis
 3. Check: ben je een praktijk of instelling
 4. Onder welke moedermaatschappij valt de zorgverzekeraar
 5. Wijzigingsproces per zorgverzekeraar (alleen door leden te bekijken)

Tip: Wil je de informatie op deze pagina uitprinten om als checklist te gebruiken? Zorg ervoor dat alle uitklapjes geopend zijn, zodat de informatie die daarin staat zichtbaar is en klik dan op de print-button onderaan deze pagina.

1. Verzamel de benodigde stukken

De processen om je rekeningnummer door te geven verschillen nogal per zorgverzekeraar. Ook wat je als bewijslast moet aanleveren verschilt. Verzamel daarom de volgende stukken/informatie voordat je begint:

 • Recent (< 1 maand oud) bankafschrift, met dezelfde IBAN en tenaamstelling als op de aanvraag gedaan gaat worden, met de adresgegevens en de datum van het bankafschrift. Bedragen en bankmutaties mag u weghalen.
 • Recent (< 3 maanden) uittreksel van het handelsregister KvK, digitaal gewaarmerkt.
 • Indien u niet tekenbevoegd bent; informeer tekenbevoegde bestuurder dat zijn/haar handtekening wordt vereist in het proces.
 • (Menzis) Handtekeningenformulier met handtekeningen van alle eigenaren.

2. Controleer registratie bij Vecozo en Vektis

Het VECOZO portaal wordt door een aantal zorgverzekeraars gebruikt voor het wijzigen van IBAN-nummers. Een enkeling controleert de registratie bij Vektis als onderdeel van het proces. Het is daarom van belang dat de registratie hier ook klopt. Als je bij Vektis iets moet wijzigen, houd dan rekening met een verwerkingstermijn van vijf werkdagen voor je verder gaat met doorgeven van rekeningnummers.

Let op: Het e-mailadres waarmee je de opgave van de IBAN-gegevens doet, moet gelijk zijn aan het e-mailadres dat aan AGB van de onderneming staat gekoppeld.

3. Check: ben je een praktijk of instelling

Soms wordt in het proces onderscheid gemaakt tussen praktijken en instellingen. In de meeste gevallen zal de lezer van dit document een praktijk(houder) zijn, maar niet altijd. Het is belangrijk dat je weet in welke categorie je valt:

 • Praktijk: AGB-code beginnend met 01 t/m 05, 07 t/m 14, 24, 26, 37, 84, 87 t/m 90, 93, 94 of 96
 • Instelling: AGB-code beginnend met 06, 18 t/m 23, 25, 30, 32 t/m 34, 38, 40 t/m 54, 65, 66, 70, 72 t/m 76, 78, 79, 91 of 98

De meeste huisartspraktijken zullen een praktijk AGB hebben beginnend met 01.

4. Onder welke moedermaatschappij valt de zorgverzekeraar

Een aantal zorgverzekeraars valt onder één moedermaatschappij. Door bij deze moedermaatschappij je rekeningnummer door te geven, regel je het meteen ook voor de onderliggende bedrijven. Bekijk hier per moedermaatschappij welke zorgverzekeraars eronder vallen.

Onder ASR vallen:

 • a.s.r. zorg (9018)
 • ik kies zelf van a.s.r. (3336)

Onder CZ vallen:

 • OWM CZ groep U.A. (9664)
 • CZ Zorgverzekeringen N.V. (9664)
 • Centrale Zorgverzekeringen NZV N.V. (9664)
 • OHRA Zorgverzekeringen N.V. (9664)

Onder DSW vallen:

 • Onderlinge Waarborgmaatschappij DSW Zorgverzekeraar U.A. (UZOVI 7029)
 • Stad Holland Zorgverzekeraar Onderlinge Waarborgmaatschappij U.A. (UZOVI 7037)
 • voor wat betreft de uitvoering van de Regeling Medische zorg Asielzoekers door RMA Healthcare en de uitvoering van de Regeling Medische Zorg Ontheemden uit Oekraïne: Onderlinge Waarborgmaatschappij DSW Zorgverzekeraar U.A. (UZOVI 3355)
 • voor wat betreft de verzekering van militairen zoals uitgevoerd door de Stichting ZiektekostenVerzekering Krijgsmacht (SZVK): Onderlinge Waarborgmaatschappij DSW Zorgverzekeraar U.A. (UZOVI 3363)

Onder EUCARE valt:

 • Aevitae (3360)

Onder MENZIS vallen:

 • Menzis Zorgverzekeraar (3332)
 • Anderzorg (3333)
 • Hema (3332, gelijk aan Menzis)
 • Vink Vink (3332, gelijk aan Menzis)

Onder ONVZ vallen:

 • 3343
 • 3365

Onder SALLAND valt:

 • Salland (3347)

Onder VGZ vallen:

 • Univé (0101)
 • UMC (0736)
 • VGZ (3334)
 • Zekur (3361)
 • Coöperatie VGZ (7095)

Onder ZILVEREN KRUIS vallen:

 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V (3311)
 • Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V (5503, 5504, 5506, 5509, 5510, 5511, 5513, 5514, 5515, 5521, 5533)
 • De christelijke zorgverzekeraar, uitgevoerd door Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. (3311)
 • Interpolis Zorgverzekeringen N.V. (3313)
 • FBTO Zorgverzekeringen N.V. (3351)
 • De Friesland Zorgverzekeraar N.V. (3358)

Onder ZORG & ZEKERHEID vallen:

 • 7085 voor Zorg en Zekerheid, AZVZ, ZEM

5. Wijzigingsproces per zorgverzekeraar

Bekijk hieronder welke specifiek stappen je per zorgverzekeraar moet doorlopen om het IBAN-nummer te wijzigen. Gebruik hierbij de in stap 1 verzamelde gegevens en zorg dat je kunt inloggen op jouw persoonlijk certificaat van VECOZO en dat je een printer tot je beschikking hebt. En vergeet niet dat er een tekenbevoegde bestuurder beschikbaar moet zijn!

TIP: Houd per zorgverzekeraar bij welke acties je hebt uitgevoerd en of je de bevestiging hebt ontvangen dat jouw IBAN-gegevens door de zorgverzekeraars zijn verwerkt.

Vragen/opmerkingen

Heb je naar aanleiding van deze handreiking nog vragen, of merk je dat er iets niet klopt? We horen het graag! Mail naar lhv@lhv.nl.