Spring naar content

Handreiking Huisartsenzorg voor militairen en veteranen

Defensie heeft specifiek voor militairen een geïntegreerd zorgmodel om passende zorg te bieden. Goede afstemming tussen de civiele huisartsenzorg en de zorg op militair terrein is daarbij noodzakelijk. Deze handreiking van de LHV en het ministerie van Defensie helpt u bij het bieden van goede huisartsenzorg aan militairen, veteranen en hun families.

Veteranenloket

Via het Veteranenloket kunnen (ex)militairen en hun relaties psychische of lichamelijke zorg krijgen via gespecialiseerde organisaties en instellingen. In acute gevallen kan de arts rechtstreeks met de instellingen contact opnemen.

Het Veteranenloket is bereikbaar via tel. 088 334 00 00 of via www.veteranenloket.nl.