Spring naar content

Handreiking Meldplicht datalekken in de eerstelijnszorg

Hoe weet u wanneer er precies sprake is van een datalek? En welke acties moet u ondernemen als zich onverhoopt een datalek voordoet, zodat u voldoet aan de strengere regels die hier sinds 1 januari 2016 voor gelden? De antwoorden vindt u in de handreiking Meldplicht datalekken in de eerstelijnszorg.

Deze handreiking is bedoeld om eerstelijns zorgverleners en zorgorganisaties te ondersteunen bij het omgaan met de meldplicht datalekken die op 1 januari 2016 is ingevoerd. De handreiking is opgesteld door de LHV, InEen, KNMP, NHG en KNMG.

In de handreiking vindt u:

  • Een overzichtelijk schema dat antwoord geeft op de belangrijkste vragen over datalekken.
  • Een toelichting waarin wordt uitgewerkt wanneer sprake is van een datalek, wanneer het datalek moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en wanneer patiënten moeten worden geïnformeerd. 
  • Een overzicht met meer dan 20 praktijkvoorbeelden van datalekken. Per voorbeeld is aangegeven of dit een datalek is, of deze moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens, of de patiënten daarover moeten worden geïnformeerd en welke maatregelen de verantwoordelijke kan treffen om het datalek in de toekomst te voorkomen.