Spring naar content
Exclusief voor leden

LHV-declareerwijzer

Aan welke regels moet je je als huisarts houden bij het declareren? En hoe pas je deze regels toe? Je leest het allemaal in de LHV-declareerwijzer.

stethoscoop

In de LHV-declareerwijzer 2024

  • Eenvoudiger declareren met handige praktijkvoorbeelden, tips en overzichtelijke keuzeschema’s
  • Overzicht van de gewijzigde NZa-regelgeving per 1 januari 2024 op pagina 4
  • Snel zoeken én vinden met trefwoordenlijst en duidelijke hoofdstukindeling

Richtlijnen voor declareren

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bindende regels voor het declareren vastgelegd in beleidsregels en tariefbeschikkingen voor de huisartsenzorg. In de LHV-declareerwijzer geven wij aan hoe je deze regels kunt toepassen in de dagelijkse praktijk. Daarnaast maak je zelf ook contractuele afspraken met allerlei partijen. Het is dan ook belangrijk dat iedereen die werkzaam is in de huisartsenpraktijk, op de hoogte is van de NZa-regels én de contractuele afspraken.

Bekijk hier de hoogte van de NZa-tarieven.