Spring naar content

LHV-declareerwijzer

Aan welke regels moet u zich als huisarts houden bij het declareren? En hoe past u deze regels toe? U leest het allemaal in de LHV-declareerwijzer.

stethoscoop

In de LHV-declareerwijzer 2021

  • Gewijzigd tarief voor informatieverstrekking
  • Nieuwe tarieven voor vaccinatie op eigen verzoek, consulttarieven voor tijdelijk in Nederland verblijvende buitenlandse patiënten en voor SCEN op Waddeneilanden
  • Tekstuele wijzigingen in enkele voorwaarden

Declareren tijdens de coronacrisis

Hoe declareert u tijdens de coronacrisis het moduletarief dat u per patiënt extra ontvangt? En wat zijn de afspraken met zorgverzekeraars en de NZa over de dagpraktijk, de ANW-zorg en de coronaposten? Dit en meer uitleg over het declareren vindt u in de aanvulling op de LHV-Declareerwijzer (versie 2).

De gemaakte afspraken gelden ook in 2021. De LHV is in gesprek met de NZa voor nieuwe afspraken. Zodra deze er zijn wordt deze tijdelijke aanvulling op declareerwijzer aangepast naar 2021 versie 1.

Download de aanvulling op de LHV-declareerwijzer

Richtlijnen voor declareren

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bindende regels voor het declareren vastgelegd in beleidsregels en tariefbeschikkingen voor de huisartsenzorg. In de LHV-Declareerwijzer geven wij aan hoe u deze regels kunt toepassen in uw dagelijkse praktijk. Daarnaast maakt u zelf ook contractuele afspraken met allerlei partijen. Het is dan ook belangrijk dat iedereen die werkzaam is in de huisartsenpraktijk, op de hoogte is van de NZa-regels én de contractuele afspraken.

Bekijk hier de hoogte van de NZa-tarieven.