Spring naar content
Exclusief voor leden

LHV-handreiking Werken aan kwaliteit

Het hoort bij uw vak om als huisarts continu te werken aan de kwaliteit van uw beroepsuitoefening. De LHV-handreiking Werken aan kwaliteit biedt u overzicht, wil uw interesse wekken en helpt u met het opstellen van een kwaliteitsagenda op hoofdlijnen.

U krijgt onder meer hulp bij de keuze van uw persoonlijke scholing en nascholing, de verplichting voor herregistratie en het maken van een kwaliteitsagenda voor uw praktijk.

  • Verbeter uw kwaliteit op persoonlijk niveau én praktijkniveau
  • Bepaal op welke verbeteractiviteiten u zich gaat richten
  • Direct aan de slag met het waarom, wat, hoe en met wie

Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg

Als huisarts wilt u goede zorg leveren aan patiënten. Die motivatie is de beste motor achter het werken aan goede kwaliteit van zorg. Een doordacht kwaliteitsbeleid kan ook nog eens tijdwinst opleveren. Daarom hebben wij samen met InEen en het NHG een gezamenlijke visie op het kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg.

Uit tijdschrift De Dokter

Deze visie heeft als belangrijkste uitgangspunten: meer vertrouwen in de professional, verantwoording nemen voor kwaliteit en samen leren en verbeteren. Waarom er een visiedocument is gemaakt, leest u in dit artikel ‘Werken aan kwaliteit sluit aan bij onze drijfveren‘ uit De Dokter.

Meer informatie over kwaliteit vindt u ook in het KNMG webdossier Kwaliteitskader.