Spring naar content

LHV-kader Kwaliteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg

Dit kader beschrijft hoe wij goede toegankelijke huisartsenzorg zien. Het kader geeft ons houvast in gesprek met huisartsen en stakeholders en geeft duidelijkheid over wat we verstaan onder huisartsenzorg.

We hebben verschillende richtlijnen, normen en kaders opgesteld die allemaal aspecten van huisartsenzorg beschrijven. Dit kader bouwt voort op en verbindt deze richtlijnen. Het is daarmee een basis voor het opstellen en aanscherpen van standpunten, zoals het standpunt Nieuwe vormen van huisartsenzorg.

LHV-kader Kwaliteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg

  • Geeft duidelijkheid over hoe we willen dat huisartsenzorg eruitziet
  • Verbindt onze richtlijnen voor goede huisartsenzorg met elkaar

Nieuwe toetreders

We zien een toename van nieuwe toetreders in de huisartsenzorg. Deze toetreders kunnen bijdragen aan een oplossing voor uitdagingen binnen de huisartsenzorg, mits ze werken volgens de kernwaarden van de huisartsenzorg.

We zien ook dat er nieuwe toetreders zijn die op een andere manier huisartsenzorg verlenen dan waar we als huisartsen voor staan. Er ontstaan andere organisatievormen, werkwijzen en de grenzen van (goede) huisartsenzorg worden opgezocht.

Met dit kader geven we duidelijkheid over hoe we willen dat huisartsenzorg eruitziet: binnen de kernwaarden van de huisartsenzorg is fysieke zorg de basis, de relatie tussen arts en patiënt is langdurig en iedereen heeft een huisarts in de wijk.