Spring naar content
Exclusief voor leden

LHV-modelovereenkomsten Associatie en praktijkovername

Wilt u uw solopraktijk overdragen? Of wilt u een andere huisarts met uw praktijk laten associëren? Maak dan gebruik van de LHV-modelovereenkomsten om de praktijkoverdracht goed vast te leggen. In de aanloopfase kunt u de intentieverklaringen gebruiken.

Intentieverklaringen

Heeft een waarnemer interesse om uw solopraktijk mogelijk over te nemen of associé te worden? En wilt u elkaar tijdens een bepaalde periode eerst wat beter leren kennen? Met deze intentieverklaringen maakt u hier met elkaar afspraken over. Bijvoorbeeld over de tijdsduur van de kennismaking. En wanneer u met elkaar bepaalt of de overname of associatie daadwerkelijk doorgaat.

Praktijkovername

Met deze modelovereenkomsten legt u de praktijkoverdracht vast met uw opvolger. Zowel voor de overdracht van een maatschapsdeel aan een nieuwe maat als voor de overdracht van een solopraktijk. In de toelichting leest u per artikel van de overeenkomst wat er precies mee bedoeld wordt.