Spring naar content

LHV-praktijkkaart Wilsonbekwaamheid

Hoe handel je als een patiënt wilsonbekwaam is? Welke rol en positie heeft een vertegenwoordiger? En wat moet je vermelden in het medisch dossier? Je leest het in de Praktijkkaart Omgaan met wilsonbekwaamheid.

In de LHV-praktijkkaart Wilsonbekwaamheid

  • Wat is wilsonbekwaamheid precies?
  • Wie mag een geneeskundige verklaring afgeven?
  • Wat is de rol en de positie van een vertegenwoordiger?