Spring naar content

Verwijskader Eerstelijnsverblijf

Komt uw patiënt wel of niet in aanmerking voor eerstelijnsverblijf? Die afweging moet u als huisarts kunnen maken vanuit de thuissituatie van de patiënt. In het verwijskader Eerstelijnsbedrijf staan uniforme afspraken over de verwijzing voor het eerstelijnsverblijf (ELV).

Patiënt ouderenzorg

Deze onderwerpen worden verduidelijkt in het verwijskader:

  • 1. Vanuit welke situatie de huisarts verwijst
  • 2. Wat er voor de verwijzing nodig is en wat niet
  • 3. Welke informatie de ELV-aanbieder vastlegt
  • 4. Welke informatie de huisarts vastlegt in het HIS
  • 5. Wanneer de eigen huisarts moet worden geïnformeerd bij verwijzing door een andere arts
  • 6. Hoe de medische overdracht plaatsvindt
  • 7. Wie in welke situatie verantwoordelijk is voor de medische zorg

Ervaart u dat zorgverzekeraars verschillende eisen stellen aan de verwijzing voor een eerstelijnsverblijf? Of krijgt u ondanks het verwijskader nog steeds te maken met indicatiebriefjes? Meld dat dan bij de LHV via bb@lhv.nl. Volgens de LHV zijn geen extra verwijscriteria nodig voor een ELV en moet de verwijzing zonder administratieve belasting kunnen gebeuren.

De medisch specialist maakt de afweging voor een ELV – in samenspraak met de transferverpleegkundige – voor de patiënt die uit het ziekenhuis wordt ontslagen. Het kan zijn dat het ziekenhuis hiervoor afstemming nodig heeft met de huisarts, zodat de noodzakelijke vervolgzorg op basis van de thuissituatie kan worden bepaald.

Gezien de benodigde medische expertise in een ELV heeft u als huisarts de verantwoordelijkheid voor de laag complexe medische zorg, en de specialist ouderengeneeskunde voor de hoog complexe medische zorg. Ook een AVG-arts kan in bepaalde situaties de medische zorg overnemen. Afwijkingen van dit uitgangspunt zijn mogelijk, wanneer hierover andere regionale, lokale of op de situatie van de patiënt afgestemde afspraken zijn gemaakt.

De LHV heeft zich ervoor ingezet dat u als huisarts niet verantwoordelijk bent voor het verplegende/verzorgende deel van het eerstelijnsverblijf. Dit is door de minister van VWS bevestigd, wat betekent dat huisartsen ook niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de aanwezigheid van voldoende eerstelijnsbedden. De inkopende zorgverzekeraar is hiervoor verantwoordelijk.