Spring naar content
Exclusief voor leden

Voorbeelden Verwerkingsregister

Volgens de privacywet AVG moet u als praktijkhouder en waarnemend huisarts een verwerkingsregister bijhouden. Hierin registreert u welke persoonsgegevens u verwerkt en laat verwerken. Op deze pagina leest u uit welke onderdelen een verwerkingsregister moet bestaan en kunt u twee voorbeelden downloaden.

In het verwerkingsregister registreert u onder meer:

  • Welke categorie persoonsgegevens u verwerkt
  • Met welk doel u dit doet, bijvoorbeeld voor de behandeling van een patiënt of het opstellen van een factuur
  • Met wie u de gegevens deelt of door wie u gegevens laat verwerken, bijvoorbeeld andere zorgverleners of leveranciers

In het register staat ook steeds vermeld waarom u de gegevens mag gebruiken op grond van de privacywet AVG. Bijvoorbeeld omdat u wettelijk verplicht bent deze te verwerken. Of omdat de verwerking noodzakelijk is om een patiënt te kunnen behandelen.

De Autoriteit Persoonsgegevens kan deze administratie bij u opvragen. Het register bevat dus geen namen van patiënten en andere zorgverleners. De benoeming van een categorie is voldoende.

Voorbeelden Verwerkingsregister

Onderstaande voorbeeldregisters kunt u aanvullen met informatie over uw specifieke (praktijk)situatie. Ook de registraties van klachten en incidenten volgens de Wkkgz zijn in de voorbeelden meegenomen. In de toelichting op het voorbeeld verwerkingsregister leggen we elk onderdeel uit.

Privacyverklaring op uw website

Een samenvatting van het verwerkersregister kunt u als praktijkhouder gebruiken voor de privacyverklaring op uw praktijkwebsite. Hiermee informeert u uw patiënt hoe u omgaat met persoonsgegevens. We hebben voor u een voorbeeld van een privacyverklaring opgesteld.

Bekijk het Voorbeeld Privacyverklaring Website