Spring naar content
Exclusief voor leden

Voorbeelden Verwerkingsregister

Volgens de privacywet AVG moet je als praktijkhouder en waarnemend huisarts een verwerkingsregister bijhouden. Hierin registreer je welke persoonsgegevens je verwerkt en laat verwerken. Op deze pagina lees je uit welke onderdelen een verwerkingsregister moet bestaan en kun je twee voorbeelden downloaden.

In het verwerkingsregister registreer je onder meer:

  • Welke categorie persoonsgegevens je verwerkt
  • Met welk doel je dit doet, bijvoorbeeld voor de behandeling van een patiënt of het opstellen van een factuur
  • Met wie je de gegevens deelt of door wie je gegevens laat verwerken, bijvoorbeeld andere zorgverleners of leveranciers

In het register staat ook steeds vermeld waarom je de gegevens mag gebruiken op grond van de privacywet AVG. Bijvoorbeeld omdat je wettelijk verplicht bent deze te verwerken. Of omdat de verwerking noodzakelijk is om een patiënt te kunnen behandelen.

De Autoriteit Persoonsgegevens kan deze administratie bij je opvragen. Het register bevat dus geen namen van patiënten en andere zorgverleners. De benoeming van een categorie is voldoende.

Voorbeelden Verwerkingsregister

Onderstaande voorbeeldregisters kun je aanvullen met informatie over jouw specifieke (praktijk)situatie. Ook de registraties van klachten en incidenten volgens de Wkkgz zijn in de voorbeelden meegenomen. In de toelichting op het voorbeeld verwerkingsregister leggen we elk onderdeel uit.

Privacyverklaring op jouw website

Een samenvatting van het verwerkersregister kun je als praktijkhouder gebruiken voor de privacyverklaring op jouw praktijkwebsite. Hiermee informeer je jouw patiënt hoe je omgaat met persoonsgegevens. We hebben voor jou een voorbeeld van een privacyverklaring opgesteld.

Bekijk het Voorbeeld Privacyverklaring Website