Beschermingsmiddelen voor PGB-houders op voorschrift van de huisarts

 
Beschermingsmiddelen voor PGB-houders op voorschrift van de huisarts
Tot nu toe waren er niet of nauwelijks mogelijkheden voor PGB-houders en mensen die zorg krijgen van informele mantelzorgers, om aan beschermingsmiddelen te komen voor als zij besmet (lijken te) zijn met corona. Sinds mei 2020 is het voor deze groep mogelijk om van de apotheek een pakket met beschermingsmiddelen te verkrijgen. Dat kan op recept van de huisarts of GGD-arts.

De LHV ziet het belang dat ook de zorg aan deze groep patiënten veilig kan worden geleverd en dus dat deze mensen ook aan beschermingsmiddelen moeten kunnen komen. Tegelijkertijd willen we geen extra administratieve belasting voor huisartsen, voor wie het werk door de corona-uitbraak er niet gemakkelijker op is geworden.

We zijn daarom akkoord gegaan met een methode die slechts een simpele handeling van de huisarts vraagt, namelijk PBM op basis van een elektronisch recept.

Deze werkwijze is een afspraak tussen het ministerie van VWS, de LHV, de KNMP en het Landelijk Centrum Hulpmiddelen (LCH).

Rol van de huisarts

De huisarts kan bij dit proces betrokken zijn in het testen van de patiënt en het voorschrijven van de beschermingsmiddelen. De precieze rol van de huisarts hangt af van de situatie.

Patiënten worden getest door de huisarts als daar een medische aanleiding voor is, anders wordt het testen uitgevoerd door de GGD. Het recept voor PBNM wordt op naam van de geteste patiënt uitgeschreven door de arts die heeft getest (dus de huisarts of de infectie-arts van de GGD).

Rol van de apotheekhoudend huisarts

De apotheekhoudend huisarts kan zowel voorschrijver als verstrekker zijn van de PBM-pakketten.

In een factsheet lichten we de rol van de huisarts en die van de apotheekhoudend huisarts verder toe.

Elektronisch recept

Op dit moment worden de ICT-systemen aangepast zodat een recept voor PBM kan worden uitgeschreven. Tot die tijd kunnen huisartsen werken met een tijdelijke work around. In de bijgevoegde factsheet beschrijven we hoe dit werkt.