Declareerwijzer

 
Declareerwijzer
Aan welke regels moet u zich als huisarts houden bij het declareren? En hoe past u deze regels toe?

Download de declareerwijzer

Declareren tijdens de coronacrisis

Hoe declareert u tijdens de coronacrisis het moduletarief dat u per patiënt extra ontvangt? Dit en meer uitleg over het declareren leest u in de aanvulling op de LHV-Declareerwijzer  (Versie 2 met de uitwerking van alle afspraken uit de NZa beleidsregels rond de dagpraktijk, ANW en coronaposten). 

Over de inhoud

  • Het tarief voor OPEN is toegevoegd
  • In 2020 zijn er geen wijzigingen voor de regels voor declareren

Richtlijnen voor declareren

De declareerwijzer brengt u op de hoogte van de bindende regels, zoals die zijn vastgelegd in beleidsregels en tariefbeschikkingen voor huisartsenzorg. In het eerste deel worden algemene uitgangspunten en richtlijnen voor het declareren gegeven en worden de NZa-tarieven beschreven. In deze hoofdstukken worden vooral de NZa-regels beschreven. Dit wil dus niet zeggen dat de LHV het altijd eens is met de inhoud van deze hoofdstukken.

Advies en praktijkvoorbeelden

Verder adviseren wij u als LHV-lid over de toepassing van deze regels en geven we een overzicht met uiteenlopende praktijksituaties. De bijbehorende adviezen vloeien deels voort uit de regels van de NZa, deels zijn het vrijblijvende adviezen voor praktijksituaties waarover de NZa-regels geen duidelijkheid verschaffen. De declareerwijzer bevat geen informatie of adviezen over de hoogte van de tarieven die in rekening kunnen worden gebracht.

Declareerwijzer als hulpmiddel

De Declareerwijzer is een hulpmiddel bij het nemen van beslissingen over het declareren van contacten met patiënten of derden. De werkelijke praktijksituatie kan afwijken van de beschreven praktijksituaties. Bovendien kunnen er andere factoren een rol spelen bij beslissingen over het declareren. Uiteindelijk dienen huisartsen een individuele afweging te maken en blijven ze zelf verantwoordelijk voor hun eigen handelen.

Ook handig

Cursus 'Alles over declareren' van de LHV-Academie. 

Overzicht contactgegevens zorgverzekeraars bij vragen over declaraties.