LHV-Declareerwijzer

 
LHV-Declareerwijzer
Aan welke regels moet u zich als huisarts houden bij het declareren? En hoe past u deze regels toe? U leest het allemaal in de LHV-Declareerwijzer.

Declareren tijdens de coronacrisis

Hoe declareert u tijdens de coronacrisis het moduletarief dat u per patiënt extra ontvangt? En wat zijn de afspraken met zorgverzekeraars en de NZa over de dagpraktijk, de ANW-zorg en de coronaposten? Dit en meer uitleg over het declareren vindt u in de aanvulling op de LHV-Declareerwijzer (versie 2). 

Download de aanvulling op de LHV-Declareerwijzer

Veranderingen LHV-Declareerwijzer 2020

  • Het tarief voor OPEN is toegevoegd
  • In 2020 zijn er geen wijzigingen voor de regels voor declareren
  • Volledig vernieuwde versie met eenvoudiger taalgebruik, een overzichtelijke indeling, verfrissende vormgeving en met handige beslisbomen en tijdlijnen.

DOWNLOAD DE DECLAREERWIJZER

Richtlijnen voor declareren

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bindende regels voor het declareren vastgelegd in beleidsregels en tariefbeschikkingen voor de huisartsenzorg. In de LHV-Declareerwijzer geven wij aan hoe u deze regels kunt toepassen in uw dagelijkse praktijk. Daarnaast maakt u zelf ook contractuele afspraken met allerlei partijen. Het is dan ook belangrijk dat iedereen die werkzaam is in de huisartsenpraktijk, op de hoogte is van de NZa-regels én de contractuele afspraken.

De hoogte van de NZa-tarieven vindt u op lhv.nl/tarieven.

Meer weten over de financiering van de huisartsenzorg? Kijk dan op de pagina over Financiering.

Nascholing

Cursus 'Alles over declareren' van de LHV-Academie. 

Download met achtergrondinformatie

Overzicht contactgegevens zorgverzekeraars bij vragen over declaraties.