Voor een gezonde huisartsenzorg
 

Handreiking Huisartsenzorg voor militairen en veteranen

 
 
Handreiking Huisartsenzorg voor militairen en veteranen
Defensie heeft specifiek voor militairen een geïntegreerd zorgmodel ontwikkeld om passende zorg te bieden. Goede afstemming tussen de civiele huisartsenzorg en de zorg op militair terrein is daarbij noodzakelijk. Deze handreiking van de LHV en het ministerie van Defensie helpt u bij het bieden van goede huisartsenzorg aan militairen, veteranen en hun families.

Let op: Deze handreiking wordt vernieuwd.

Download de handreiking

Veteranenloket

Sinds 2014 bestaat het Veteranenloket. In deze handreiking is nog sprake van het Centraal Aanmeldpunt voor Veteranen (pagina 24). Het nieuwe Veteranenloket biedt toegang tot bestaande zorg en dienstverlening van het ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut (Vi), het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP).

Via het Veteranenloket kan een (ex)militair of zijn relaties psychische of lichamelijke zorg krijgen via gespecialiseerde organisaties en instellingen. In acute gevallen kan de arts rechtstreeks met de instellingen contact opnemen. Het Veteranenloket is telefonisch bereikbaar op: 088 334 00 00 of via www.veteranenloket.nl.

Bijlage: Modelcontracten
Op basis van de raamovereenkomst tussen de LHV en de Koninklijke Landmacht is een standaardregeling ontworpen voor de samenwerking tussen huisartsen(groepen), die gestalte krijgt in 2 modelcontracten. Beide contracten omschrijven de wijze waarop een militair huisarts participeert in de civiele praktijk waarmee de overeenkomst is afgesloten.

Naast deze standaardregelingen zijn ook individuele afspraken mogelijk tussen een militair huisarts en een civiele huisartspraktijk. Deze modelcontracten worden vernieuwd en zijn naar verwachting in 2018 beschikbaar.