POH-GGZ rekenmodel

 
POH-GGZ rekenmodel
Met het Rekenmodel POH-GGZ kunt u uitrekenen hoe u in 2019 op een financieel gezonde manier met een POH-GGZ kunt werken. Naast het inzichtelijk maken van de kosten, inkomsten en resultaten van een POH-GGZ, kunt u met het rekenmodel ook berekenen wat de declarabele productie van de POH-GGZ moet zijn om die kostendekkend in te kunnen schakelen.

Download rekenmodeL*

Een aantal praktijken kiest ervoor om het geld dat wordt gedeclareerd voor de POH-GGZ één-op-één in te zetten voor het salaris van de POH. Dat kan, maar in de bekostiging van de POH-GGZ is ook rekening gehouden met huisvestingskosten en de tijd die u als werkgever jaarlijks nodig hebt voor administratie en begeleiding van uw collega. Houd daar rekening mee.

Loondienst of detachering

Verder kan het model voor loondienst of voor detachering worden ingevuld. Door beide varianten in te vullen, valt af te lezen of loondienst of detachering in financiële zin aantrekkelijker is. Bij detachering kan worden berekend welk uurtarief betaalbaar is, gegeven bepaalde kosten en inkomsten. Andersom kunt u ook berekenen hoeveel declarabele productie de POH-GGZ moet leveren om een bepaald uurtarief te kunnen dekken.

Bekijk voor meer uitleg de handleiding en download vervolgens het Rekenmodel POH-GGZ*.

* Mocht u het rekenmodel niet direct kunnen bewerken, kunt u het rekenmodel eerst opslaan en daarna bewerken.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Handleiding Rekenmodel poh-ggz233.39 KB
Office-werkbladpictogram Rekenmodel poh-ggz99.5 KB