Voor en door huisartsen
 

POH-GGZ rekenmodel

 
 
POH-GGZ rekenmodel
Met het Rekenmodel POH-GGZ kunt u uitrekenen hoe u in 2018 op een financieel gezonde manier met een POH-GGZ kunt werken. Naast het inzichtelijk maken van de kosten, inkomsten en resultaten van een POH-GGZ, kunt u met het rekenmodel ook berekenen wat de declarabele productie van de POH-GGZ moet zijn om die kostendekkend in te kunnen schakelen.

Download rekenmodel

Een aantal praktijken kiest ervoor om het geld dat wordt gedeclareerd voor de POH-GGZ één-op-één in te zetten voor het salaris van de POH. Dat kan, maar in de bekostiging van de POH-GGZ is ook rekening gehouden met huisvestingskosten en de tijd die u als werkgever jaarlijks nodig hebt voor administratie en begeleiding van uw collega. Houd daar rekening mee.

Loondienst of detachering

Verder kan het model voor loondienst of voor detachering worden ingevuld. Door beide varianten in te vullen, valt af te lezen of loondienst of detachering in financiële zin aantrekkelijker is. Bij detachering kan worden berekend welk uurtarief betaalbaar is, gegeven bepaalde kosten en inkomsten. Andersom kunt u ook berekenen hoeveel declarabele productie de POH-GGZ moet leveren om een bepaald uurtarief te kunnen dekken.

Bekijk voor meer uitleg de handleiding en download vervolgens het Rekenmodel POH-GGZ.

BijlageGrootte
Office-werkbladpictogram Rekenmodel POH-GGZ105 KB
PDF-pictogram Handleiding rekenmodel POH-GGZ223.48 KB