Verwerkingsregister

 
Verwerkingsregister
Bent u praktijkhoudend huisarts? Dan stelt de privacywet AVG dat u moet kunnen aantonen dat u deze wet naleeft. Daarvoor gebruikt u dit verwerkingsregister. Bent u waarnemend huisarts? Dan bent u als zelfstandig ondernemer verplicht om bij te houden welke persoonsgegevens u vanuit uw ondernemerschap verwerkt. Op deze pagina leest u wat er in het verwerkingsregister moet staan en vindt u voor beide situaties een voorbeeld van een verwerkingsregister.

In dit register documenteert u onder meer:

  • welke categorie persoonsgegevens u verwerkt
  • met welk doel u dit doet, bijvoorbeeld behandeling van de patiënt of het opstellen van een factuur,
  • wie de gegevens aan u heeft gegeven, bijvoorbeeld patiënten of andere zorgverleners,
  • met wie u de gegevens deelt of door wie u gegevens laat verwerken (bijvoorbeeld andere zorgverleners of leveranciers).

In het register staat ook steeds vermeld waarom u de gegevens mag gebruiken op grond van de privacywet AVG. Bijvoorbeeld omdat u wettelijk verplicht bent de gegevens te verwerken of de verwerking noodzakelijk is met het oog op de behandeling van de patiënt.

De Autoriteit Persoonsgegevens kan deze administratie bij u opvragen. Het register bevat dus geen namen van patiënten en andere zorgverleners, de benoeming van een categorie is voldoende.

Privacyverklaring op uw website

Een samenvatting van het register kunt u gebruiken voor de privacyverklaring op uw website, om de patiënt te informeren over de wijze waarop u omgaat met de gegevens. Ook kunt u het overzicht gebruiken als de patiënt inzage wil in zijn gegevens of u vraagt bepaalde soort gegevens te corrigeren, te verwijderen, aan te vullen, te beperken of door te geven aan een andere zorgaanbieder.

Voorbeelden voor praktijkhouders en voor waarnemers

Om u te ondersteunen in het opstellen van een verwerkingsregister, heeft de LHV een voorbeeldregister gemaakt. Dit kunt u invullen met de informatie die specifiek is voor uw (praktijk)situatie. In de toelichting op het voorbeeld verwerkingsregister leggen we elk onderdeel uit.

De LHV biedt 2 versies van het voorbeeld verwerkingsregister (versie oktober 2019) aan:

1. voor praktijkhoudende huisartsen

Naar aanleiding van feedback van huisartsen hebben we het voorbeeld verwerkingsregister ge-update. De nieuwe versie van 31 mei 2018 heeft een duidelijkere indeling en uitleg over wat u zelf nog moet aanpassen/invullen en we hebben hierin de registraties van klachten en incidenten (in het kader van de Wkkgz) toegevoegd aan het overzicht.

VOORBEELD praktijkhouders

bekijk ook de toelichting op dit voorbeeld

2. voor waarnemend huisartsen

Voorbeeld waarnemers

bekijk ook de toelichting op dit voorbeeld