Voor een gezonde huisartsenzorg
 

Verwerkingsregister

 
 
Verwerkingsregister
U bent als praktijkhouder verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet AVG en behoort dit aan te kunnen tonen. Dat doet u door een register bij te houden van de verwerking van patiëntgegevens, een zogeheten ‘verwerkingsregister’. Op deze pagina leest u wat er in het verwerkingsregister moet staan en vindt u een voorbeeld van een verwerkingsregister.

In dit register documenteert u onder meer:

  • welke categorie persoonsgegevens u verwerkt, bijvoorbeeld medische gegevens,
  • met welk doel u dit doet, bijvoorbeeld behandeling van de patiënt of het opstellen van een factuur,
  • wie de gegevens aan u heeft gegeven, bijvoorbeeld patiënten of andere zorgverleners,
  • met wie u de gegevens deelt, bijvoorbeeld andere zorgverleners.

In het register staat ook steeds vermeld waarom u de gegevens mag gebruiken op grond van de privacywet AVG. Bijvoorbeeld omdat u wettelijk verplicht bent de gegevens te verwerken of de verwerking noodzakelijk is met het oog op de behandeling van de patiënt.

De Autoriteit Persoonsgegevens kan deze administratie bij u opvragen. Het register bevat dus geen namen van patiënten en andere zorgverleners, de benoeming van een categorie is voldoende.

Privacyverklaring op uw website

Een samenvatting van het register kunt u gebruiken voor de privacyverklaring op uw website, om de patiënt te informeren over de wijze waarop u omgaat met de gegevens. Ook kunt u het overzicht gebruiken als de patiënt inzage wil in zijn gegevens of u vraagt bepaalde soort gegevens te corrigeren, te verwijderen, aan te vullen, te beperken of door te geven aan een andere zorgaanbieder.

Om u te ondersteunen in het opstellen van een verwerkingsregister, heeft de LHV een voorbeeldregister gemaakt. Dit kunt u invullen met de informatie die specifiek is voor uw praktijksituatie. In de toelichting op het voorbeeld verwerkingsregister leggen we elk onderdeel uit.

Voorbeeld verwerkingsregister

bekijk ook de toelichting op dit voorbeeld