Spring naar content

Tweede Kamerverkiezingen 2023

Dit najaar gaat Nederland naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Een belangrijk moment, want de maatschappelijke vraagstukken zijn groot. Binnenkort weten we wie ons de komende 4 jaar gaan vertegenwoordigen en krijgen we een idee van de plannen voor de (huisartsen)zorg. Hier lees je nu al waar we als LHV op hebben ingezet voor deze verkiezingen en wat je als huisarts kunt verwachten van de verschillende politieke partijen.

Op woensdag 22 november 2023 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. In de aanloop naar deze verkiezingen hebben we alle partijen laten weten wat de huisartsenzorg van hen en van een nieuwe regering nodig heeft. Net zoals we dat ook de afgelopen vier jaar natuurlijk ook steeds signaleren en agenderen.

Door ons ingebracht

In veel van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen zijn de speerpunten terug te vinden die de LHV de afgelopen jaren in Den Haag onder de aandacht heeft gebracht. Meer tijd voor de patiënt, voor iedereen een huisarts, zorg dichtbij en het huisvestingsprobleem van huisartspraktijken.

De 4 belangrijkste huisartsenthema’s

Wij hebben samen met het NHG, InEen en VPH een verkiezingsboodschap naar alle politieke partijen gestuurd. Om te zorgen dat iedere Nederlander nu en in de toekomst kan rekenen op huisartsenzorg en eerstelijnszorg in de eigen buurt is (in ieder geval) dringend nodig dat:

  1. huisartsen voldoende tijd hebben voor de juiste zorg aan al hun patiënten
  2. de afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA) over versterking van de eerstelijnszorg in 2030 worden gerealiseerd
  3. gemeenten zich actief inzetten voor huisvesting van huisartsenpraktijken in elke wijk
  4. er structurele financiering komt voor huisartsgeneeskundig onderzoek

Onze boodschap is naar alle verkiezingsprogramma-commissies, alle zorgwoordvoerders en alle relevante partijen in de zorg gestuurd. Lees hier meer

Het Grote Zorgdebat op 13 november: schrijf je nu in!

Welke plannen hebben de politieke partijen voor de komende jaren? Op maandag 13 november debatteren kandidaat-Kamerleden hierover in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Meld je nu aan om aanwezig te zijn in de zaal of om het debat online te volgen.

Wat zeggen politieke partijen over de (huisartsen)zorg?

Alle partijen hebben inmiddels in een verkiezingsprogramma hun ambities en beloften aan de kiezers opgeschreven. Niet al deze verkiezingsprogramma’s zijn al definitief, bij sommige partijen moeten de leden het programma de komende weken nog formeel vaststellen. Wij hebben op een rij gezet wat de verkiezingsprogramma’s zeggen over belangrijke zorgthema’s en specifiek over de huisartsenzorg.

Wat speelt er in de politiek, wat raakt de huisartsenzorg en hoe brengen wij belangrijke thema’s voor jou onder de

Hoe komen we tot een nieuw gesprek over verantwoording in de zorg? Deze vraag stond centraal bij het Politiek Café

Kamerleden op werkbezoek

Om Kamerleden een goed beeld te geven van het werk van de huisarts en alle uitdagingen waarmee de huisarts in

Op maandag 13 november debatteerden kandidaat-Kamerleden over de zorg, in aanloop naar de komende Tweede Kamerverkiezingen. Tijdens dit Grote Zorgdebat,

In de rubriek ‘Wat zeggen de politieke partijen over…’ lichten we elke week een onderwerp uit waarvoor de LHV steeds

In de rubriek ‘Wat zeggen de politieke partijen over…’ lichten we elke week een onderwerp uit waarvoor de LHV steeds

Verkiezingen en dan?

Welke belangrijke momenten staan er in aanloop naar de verkiezingen én daarna in de planning?

19 september 2023

Prinsjesdag

20 september 2023

Algemene Politieke Beschouwingen

3 oktober 2023

Algemene Financiële Beschouwingen

11 oktober 2023

Commissiedebat IZA

27 oktober 2023

Verkiezingsreces

13 november 2023

Het Grote Zorgdebat

22 november 2023

Verkiezingen

6 december 2023

Installatie Tweede Kamer

Bekijk de uitgebreide tijdlijn via de button.

Nieuws over de verkiezingen

Op dinsdag 19 september heeft het demissionaire kabinet de Miljoenennota voor 2024 gepresenteerd. Onderdeel daarvan is de begroting van VWS,

Terwijl velen van ons van de zomervakantie genoten, maakten de politieke partijen zich op voor de verkiezingen in november. Wat

Nu de verkiezingen voor de Tweede Kamer gepland staan voor november, zijn politieke partijen bezig om hun verkiezingsprogramma te maken.