Kwaliteit van huisartsenzorg en de LHV

 
De kwaliteit van de huisartsenzorg bewaken en verbeteren. Daar maakt de LHV zich hard voor. Dat doen we op allerlei manieren. Op de volgende pagina’s leest u er meer over.

Alleen voor leden: bekijk de handreiking Werken aan Kwaliteit.Voorkant handreiking werken aan kwaliteit

Deze handreiking biedt u overzicht, wil uw interesse wekken en u helpen met het opstellen van een ruwe kwaliteitsagenda. U krijgt hulp bij de keuze van uw persoonlijke scholing en nascholing, de verplichting voor herregistratie en het maken van een kwaliteitsagenda voor uw praktijk.

  

Kwaliteitsbeleid

In Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg (2019) hebben InEen, LHV en NHG een gezamenlijke visie op kwaliteit geformuleerd. Deze visie heeft als belangrijkste uitgangspunten verantwoording nemen voor kwaliteit en samen leren en verbeteren. 

Lees meer over kwaliteitsbeleid

Niveaus van kwaliteitsbeleid

Op verschillende niveaus wordt gewerkt aan kwaliteitsbeleid: in de huisartsenpraktijk, in de huisartsengroep, regionaal en landelijk. Lees wat op welk niveau gebeurt en hoe.

Lees meer over niveaus van kwaliteitsbeleid

Patiëntveiligheid

Elke huisartsenpraktijk moet een intern kwaliteitssysteem hebben, waarin patiëntveiligheid centraal staat. Meer hierover leest u in de LHV-handreiking over dit onderwerp. Ook is het verplicht om calamiteiten en seksueel misbruik te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Lees meer over patiëntveiligheid

Registratie huisartsen

De huisartsenopleiding en deskundigheidsbevordering borgen eveneens de kwaliteit van huisartsen. Goed gevolg leidt tot (her)registratie. De uitvoering is in handen van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Lees meer over registratie huisartsen

Transparantie in de huisartsenzorg

Transparantie van de geleverde zorg is belangrijk. Niet alleen voor de vergelijking van uw huisartsenzorg met andere praktijken. Maar ook voor de verantwoordeling over de geleverde zorg via prestatie-indicatoren. Lees hoe de LHV huisartsen ondersteunt op het gebied van transparantie.

Lees meer over transparantie in de huisartsenzorg