Kernwaarden en kerntaken huisartsenzorg

 
Op 21 januari 2019 zijn de vernieuwde kernwaarden van de huisartsenzorg gepresenteerd. Persoonsgericht, medisch-generalistisch, continu en gezamenlijk: dat zijn de waarden waar alle huisartsen voor staan. Ook hebben huisartsen samen hun taakopvatting geformuleerd in de vorm van kerntaken.

Hoe nu verder? Kerntaken in de praktijk

Nu de kernwaarden en kerntaken zijn geformuleerd, gaan we uitwerken wat dit in de praktijk betekent voor huisartsen. Welke stappen zijn nodig om de kernwaarden en kerntaken waar te maken in de praktijk? En wat merken andere zorgverleners en patiënten daarvan? LHV, NHG, VPH en InEen brengen dit gezamenlijk, met input vanuit de beroepsgroep, in kaart. In het verlengde hiervan wordt ook de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 aangepast. Meer op toekomsthuisartsenzorg.nl.  

Huisartsen zijn trots op hun vak en oefenen dit met plezier en liefde uit. Met de grote ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden in de medische wereld (waaronder in de huisartsgeneeskunde zelf), de veranderingen in de samenleving en in de organisatie van de zorg, voelden huisartsen de behoefte om zelf en met elkaar duidelijk te formuleren waar ze voor staan. Dat komt tot uiting in de kernwaarden en kerntaken. Ze worden door de hele beroepsgroep gedragen en vormen gezamenlijk de basis voor de huisartsenzorg.

Kernwaarden

De kernwaarden uit 1959 (persoonsgericht, generalistisch en continu) blijken na deze herijking nog te staan als een huis. Wel hebben ze een duidelijke aanscherping en update gekregen passend bij de uitdagingen van deze tijd. Dit is er veranderd:

  • Binnen de kernwaarde 'persoonsgericht' is de inbreng van de patiënt nadrukkelijker benoemd;
  • De term 'generalistisch' is aangescherpt tot 'medisch-generalistisch'. De huisarts is de medisch-generalistisch expert, gericht op lichamelijke en psychische klachten en passende medische zorg;
  • Continu: huisartsen vormen een constante factor in de medische zorg voor patiënten, waarbij verduidelijkt is dat huisartsenzorg (maar niet per definitie de huisarts zelf) continu beschikbaar is voor klachten die snel een medische beoordeling vereisen;
  • De nieuwe kernwaarde 'gezamenlijk' is toegevoegd. Deze is fundamenteel voor de uitvoering van de andere drie kernwaarden. De huisarts is een teamspeler, zoekt de gezamenlijke aanpak, met de patiënt, met anderen binnen de huisartsenzorg, met andere zorgverleners en daarbuiten.

Kerntaken

Door de kerntaken te formuleren, geven huisartsen aan welke zorg elke patiënt van zijn of haar huisarts mag verwachten. De kerntaken zijn in vijf categorieën ondergebracht:

  • Medisch-generalistische zorg
  • Spoedeisende huisartsenzorg
  • Terminaal-palliatieve zorg
  • Preventieve zorg
  • Zorgcoördinatie

Download de volledige tekst over de kernwaarden

Download de volledige tekst over de kerntaken

Hoe zijn deze waarden vastgesteld?

In 2018 hebben acht huisartsenorganisaties (LHV, NHG, InEen, LOVAH, VPHuisartsen, Het Roer Moet Om, IOH en LHOV) het project ‘Toekomst huisartsenzorg’ doorlopen. Met als doel om – met zoveel mogelijk input vanuit de beroepsgroep – te komen tot een nieuwe formulering van de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg.

Via ruim zeventig denksessies in het land en met input van 3500 huisartsen en huisartsen-in-opleidingen via een online enquête is er zo breed mogelijk in de beroepsgroep opgehaald hoe men aankijkt tegen de kern van het vak.

Een inhoudelijke commissie van huisartsen en een stuurgroep met vertegenwoordigers vanuit de acht huisartsenorganisaties zijn op basis van al die informatie gekomen tot de vernieuwde kernwaarden en kerntaken.

Meer informatie over dit proces is te vinden op www.toekomsthuisartsenzorg.nl