Organisatie

 
De LHV is een vereniging, onze leden staan centraal. Zij bepalen uiteindelijk het beleid en onze dienstverlening. Maar hoe geven we dat concreet vorm in de praktijk? Lees meer over de Ledenraad, bestuur en directie, huisartsenkringen en de ondersteuning vanuit de bureaus.

Ledenraad

De LHV behartigt de belangen van ruim 12.000 leden. Een klein deel van hen denkt, praat en beslist mee over de koers van de LHV. Dat gebeurt in de Ledenraad, het hoogste inspraakorgaan van de vereniging. Wat doet de Ledenraad? En wanneer komen alle afgevaardigden bijeen?

Lees meer over de Ledenraad

Bestuur en directie

De LHV zet zich in voor u, uw vak en uw belangen. Het bestuur buigt zich elke dag over belangrijke dossiers voor de huisarts en beweegt zich op het snijvlak van strategie en politiek. Wie vertegenwoordigden het huisartsenvak namens de LHV op het hoogste niveau? Het bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad over het gevoerde beleid; de directie stuurt het bureau aan.

Lees meer over het bestuur en de directie van de LHV

Huisartsenkringen

Van Groningen tot Limburg en van Twente tot Zeeland: met 23 huisartsenkringen door het hele land buigt de LHV zich niet alleen over landelijke, maar ook over lokale dossiers en belangen.

Lees meer over de huisartsenkringen

Bureaus

De LHV bestaat uit een landelijk bureau in Utrecht voor alle overkoepelende zaken en zeven regiobureaus die de huisartsenkringen in het land ondersteunen bij hun werkzaamheden. Waar hun dienstverlening uit bestaat? Dat hangt af van de vragen, wensen en behoeftes van onze leden.

Lees meer over de bureaus

De Apotheekhoudende Afdeling

De Apotheekhoudende Afdeling behartigt de belangen van alle apotheekhoudende huisartsen in Nederland en is namens hen de landelijke gesprekspartner van het ministerie van VWS, de NZa, de zorgverzekeraars en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ook ondersteunt ze leden bij allerlei praktische zaken. De afdeling heeft een eigen Ledenraad en bestuur.

Lees meer over de Apotheekhoudende Afdeling

De afdeling Wadi

De afdeling Wadi behartigt de specifieke belangen van waarnemers en hidha’s. Dat doet ze onder meer door inbreng in de Ledenraad, door inspraak in commissies en werkgroepen en door het ontplooien van eigen initiatieven. De Wadi wordt geleid door een zelfstandig bestuur.

Lees meer over de afdeling Wadi

Vacatures

De LHV heeft een bureauorganisatie met ruim tachtig medewerkers. Bent u op zoek naar een baan en denkt u een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan onze vereniging? Bekijk dan onze vacatures. Op deze pagina leest u ook meer over het plaatsen van vacatures op HAweb, bijvoorbeeld als u op zoekt bent naar een huisarts.

Lees meer over vacatures

Verwante organisaties

Naast de LHV zijn er nog meer verenigingen die zich bezighouden met de huisartsenzorg. Welke organisaties zijn verwant aan ons?